Animasjonsfigur som holder en telefon og viser at han administrerer sameiet og velforeningen via telefonen.

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Det er mange spørsmål som dukker opp når man skal drive en forening eller et sameie. Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene og utfordringene vi får fra dere og prøver å svare enkelt hvordan dere løser ulike oppgaver med Smartorg.

Ofte stilte spørsmål om SmartOrg

Hvorfor bruke SmartOrg?

Uansett om sameiet eller foreningen din er liten eller stor så trenger dere et godt styreverktøy for å få mest ut av de aktivitetene og utfordringene som dere ønsker å løse. Et godt styreverktøy forenkler administrasjon og lar dere brukt tiden og kreftene på det som er viktig. I SmartOrg har vi vært opptatt av å lage en helhetlig plattform som kan dekke alle normale behov til en forening, et sameie eller en velforening. Du kan lese mer om hvorfor et godt styringsverktøy er essensielt i effektiv drift av ditt sameier eller forening ved å trykke her.

Hvordan kommer jeg i gang med portalen?

For å komme i gang med portalen må dere fylle ut foreningsbyggeren vår, hvor dere legger inn nødvendige opplysninger om deres sameie eller forening. Dette tar kun noen få minutter, og dere vil da få tilgang til portalen øyeblikkelig. Trykk her for å komme i gang! 

Må foreningen vår ha et organisasjonsnummer?

Selv om sameier og foreninger er fritatt for kravet om organisasjonsnummer, kan det hende dere trenger det likevel. Hvis dere for eksempel skal opprette bankkonto eller kjøpe forsikring til sameiet eller foreningen, er banker og forsikringsselskaper pålagt å innhente et offentlig nummer til alle kunder. 

Smartorg hjelper dere med stiftelse og til å få organisasjonsnummer til ditt sameie eller forening. Trykk her for å komme i gang.

Kostnader og prisliste finner du ved å trykke her.

 

Vi er en eksisterende organisasjon, kan vi bruke SmartOrg?

Både nye og eksisterende sameier og foreninger kan bruke SmartOrg. Trykk her og opprett en bruker i portalen enkelt, kjapt og kostnadsfritt.

Vi kan også hjelpe dere med å rekonstruere medlemslister eller økonomisk aktivitet for inneværende år, slik at dere raskt kommer i gang med bruk av SmartOrg. Ta kontakt her hvis du har noen spørsmål.

Koster det noe å bruke SmartOrg?

Du finner oppdaterte prislister for våre tjenester ved å trykke her.

Alle våre kunder får i tillegg en gratisperiode, slik at dere får tid til å teste SmartOrg sine tjenester helt kostnadsfritt.

Ofte stilte spørsmål om sameier

Hvordan oppretter jeg et sameie?

For å opprette et sameie må sameiet først være seksjonert. Er du usikker på om ditt sameie er seksjoner? Det kan enkelt sjekkes hos Kartverket, eller så kan du ta kontakt her, så skal vi hjelpe deg med å finne ut av det.

Etter at sameie er seksjonert, må du fylle ut en Samordnet Registermelding og sende den til Brønnøysundregistrene. Med Registermeldingen må det også leveres noen dokumenter. Det må blant annet utarbeides vedtekter til sameie, som følger Eierseksjonsloven. I tillegg må det avholdes et stiftelsesmøte, hvor et styre blir valgt.

SmartOrg tilbyr et selvforklarende system som gjør at dere kan stifte et sameie på kun 15 minutter. Dere fyller ut informasjon om sameiet deres, deretter generer SmartOrg vedtekter, avholder stiftelsesmøte og sender en Samordnet Registermelding til Brønnøysundregistrene for dere. Signering av dokumentene foregår i tillegg enkelt og digital på din smarttelefon.

Trykk her for å komme i gang!

Hvilke regler gjelder for et sameie?

Et sameie her flere regler som må følges, vi har samlet det viktigste i et par artikler.

5 ting du må vite når du drive et lite sameie  

9 regler for styret i sameiet som du bør kjenne til

Må et sameie føre regnskap?

Ja, alle sameier er pålagt å føre et tilstrekkelig regnskap. Hva som ligger i tilstrekkelig regnskap varierer med størrelsen på sameiet. Regnskapet som føres må legges frem på årsmøtet hvert år.

Regnskapet trenger ikke være komplisert. For sameier med færre enn 21 seksjoner er det tilstrekkelig å ha en god oversikt og dokumentasjon på alle transaksjonene som er i sameiet. I SmartOrg har vi gjort dette veldig enkelt ved at regnskapet fører seg selv. Når dere bruker betalingssystemet og fakturamottaket i portalen går regnskap og bokføring automatisk.

Hvis sameiet ditt har flere enn 21 seksjoner er dere pliktig til å føre regnskap i samsvar med regnskapsloven. Dere er også pliktige til å ha én eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. I de mindre sameiene kan man også ha en revisor, men det er ikke et krav. 

Blir regninger betalt automatisk?

Vår portalløsning operer med to modeller for bankavstemming. Det er self-driven og bankavstemming.

Self-driven: Dere håndterer selv bankavstemming, samt betaler fakturaer etc. Det blir kun fakturert for lisens og bruk av SMS-tjeneste.

Bankavstemming: Hvis dere ønsker avstemt regnskap med bank og få alle bilagene bokført for dere kommer det en bokføringskostnad i tillegg. Dette er enten et gebyr på 35 kroner på utgående faktura, eller en bokføringskostnad på maks 5% av bokført beløp. Ukentlig bankavstemming og bankregistrering av godkjente inngående faktura og utlegg er da inkludert. (NB! Dette krever at SmartOrg får tilgang til deres bankkonto via fullmakt)

Fullstendig prisliste finner du her.

Hvordan håndterer jeg innrapportering til skatteetaten på et sameie?

Ifølge skatteforvaltningsforskriften er alle sameier med mer enn 8 seksjoner pålagt å gi opplysninger om fordeling av inntekter, kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne i sameiet. 

Hvis opplysningene ikke rapporteres innen fristen (som er 31. januar hvert år) kan sameiet bli pålagt tvangsmulkt opp mot 30.000 kroner. For sameier under 9 seksjoner er det frivillig å rapportere til skatteetaten. Fordelen med å gjøre det er at sameiets felles skattemessige beløp blir forhåndsutfylt i sameiernes skattemeldinger.

Hvordan gjennomfører vi et årsmøte i sameiet?

Vi har skrevet en artikkel som forklarer stegvis hvordan dere avholder et årsmøte. Den finner du ved å trykke her.

Ofte stilte spørsmål om foreninger og velforeninger

Hvordan oppretter jeg en ny forening eller velforening?

For å opprette en forening eller velforening må du fylle ut en Samordnet Registermelding og sende den til Brønnøysundregistrene. Med Registermeldingen må det også leveres noen dokumenter. Det må blant annet utarbeides vedtekter til foreningen. Det må i tillegg avholdes et stiftelsesmøte, hvor et styre blir valgt.

SmartOrg tilbyr et selvforklarende system som gjør at dere kan stifte en forening på kun 15 minutter. Dere fyller ut informasjon om sameiet deres, deretter generer SmartOrg vedtekter, avholder stiftelsesmøte og sender en Samordnet Registermelding til Brønnøysundregistrene for dere. Signering av dokumentene foregår i tillegg enkelt og digital på din smarttelefon.

Trykk her for å komme i gang! 

Blir regninger betalt automatisk?

Vår portalløsning operer med to modeller for bankavstemming. Selvbetjent (dere gjør avstemming og bokføring selv) eller SmartOrg PLUSS der vi foretar bankavstemming og bokføringskontroll via fullmakt til deres bank. 

Self-driven: Dere håndterer selv bankavstemming, samt betaler fakturaer etc. Det blir kun fakturert for lisens og bruk av SMS-tjeneste.

Bankavstemming: Hvis dere ønsker avstemt regnskap med bank og få alle bilagene bokført for dere kommer det en bokføringskostnad i tillegg. Dette er enten et gebyr på 35 kroner på utgående faktura, eller en bokføringskostnad på maks 5% av bokført beløp. Ukentlig bankavstemming og bankregistrering av godkjente inngående faktura og utlegg er da inkludert. (NB! Dette krever at SmartOrg får tilgang til deres bankkonto via fullmakt)

Fullstendig prisliste finner du her.

Hvordan kan vi søke støtte til velforeningen?

Vi har skrevet en artikkel som stegvis forklarer hvordan din velforening kan søke om støtte, den finner du ved å trykke her. 

Hvordan søker vi støtte fra frifond til vår forening?

Vi har skrevet en artikkel som stegvis forklarer hvordan din forening kan søke om støtte fra frifond, den finner du ved å trykke her.

Lurer du på noe mer ?

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Send oss en melding!
Er du allerede kunde, kontakt oss gjerne på support@smartorg.no

Kontaktskjema

15 + 3 =