SMARTORG FOR UTBYGGERE

SmartOrg for utbyggere

Hva gjør SmartOrg?

Smartorg AS bistår eindomsutbyggere med å planlegge og skape gode rammer for bomiljøer og felleskap som fungerer. Vårt hovedverktøy er en digital samhandlingsplattform for utbyggere, kjøpere, velforeninger, eierseksjonssameier og leverandører. Vi tar oss av det juridiske, økonomiske og praktiske rundt vedtektker, stiftelse, oppstart og drift av sameier og velforeninger.  Vi sørger for en god og ryddig opplevelse i hele prosessen ved overtagelse og innflytting i nye bomiljøer.

Hva gjør SmartOrg?

Smartorg AS bistår eiendomsutbyggere med å planlegge og skape gode rammer for bomiljøer og felleskap som fungerer. Vårt hovedverktøy er en digital samhandlingsplattform for utbyggere, kjøpere, velforeninger, eierseksjonssameier og leverandører. Vi tar oss av det juridiske, økonomiske og praktiske rundt vedtekter, stiftelse, oppstart og drift av sameier og velforeninger.  Vi sørger for en god og ryddig opplevelse i hele prosessen ved overtagelse og innflytting i nye bomiljøer.

En felles portal til nytte for alle

Utbygger

 • Enklere kundeoppfølging for nye prosjekter
 • Hurtig organisering av nye bomiljø
 • Kostnadsbesparelser ved raskere overtakelser og effektiv onboarding av nye eiere
 • Enklere kommunikasjon med både kjøper og andre aktører gjennom felles digital portal
 • Bistand til etablering av velforeninger og sameier og onboarding av medlemmer
 • System for vedtekter, dokumenter, møter og kvalitet

Kjøper

 • Slipper å ta ansvar for at sameie og velforening blir etablert
 • Verdiøkende og trygt for kjøper med god digital dokumentasjon og historikk
 • Orden og kontinuitet på organisering, historikk og formalia i sameier og velforeninger
 • Bruke mindre tid på organisering, enklere  å sette i gang og styre felles aktiviteter, dugnader og trivselstiltak

Megler

 • Et helhetlig og prisgunstig alternativ til BBL tjenester
 • Enkel kundeoppfølging og enkel kommunikasjon – også etter salget.
 • Godt salgsargument med velfungerende digitale sameier og velforening
 • Et system der roller og ansvar enkelt kan overdras til kunder ved overtakelse og innflytting
 • Rask etablering av styrer og innkreving av oppstarts- og felleskostnader

Hvordan fungerer SmartOrg plattformen?

Smartorg gjør det lettere å holde totaloversikt over mange sameier og velforeninger og holde orden i viktige saker som styrearbeid, regnskap og innbetalinger, vedtekter og kontrakter. Flere aktører kan bruke plattformen og opptre og få tilgang i ulike roller.

 • Økonomioversikt inkludert budsjett, utlegg, faktura og prosjekt/aktivitet
 • Kommunikasjon på E-post, SMS og utsendelse av viktig informasjon
 • Arbeidsflyt og roller for oppgaver og prosesser
 • Vedtekter (stiftelse, endringer og signering via SMS)
 • Oversikt og utsendelse av kontingent og felleskostnader
 • Møter, møtereferater og felles dokumentarkiv med nøkkeldokumenter

Hva gjør vi  i planleggingsfasen?

 • Tilpasser vedtekter for eierseksjonssameiet før seksjonering og søknad
 • Rådgivning for organisering av velforening og sameier med forslag til organisering og oppstart av aktivitet og trivselstiltak
 • Analyse av hvordan aktivitetene før og etter overlevering best kan organiseres digitalt og sømløst
 • Etablere plattform for fellesskapsløsninger som å eie nyttige ting sammen (delingsøkonomi)
 • Enkle verktøy for å koordinere mellom de forskjellige byggfagene ved overtakelse (eks. oppfølging etter innflytting og ettårsbefaring)

Hva gjør vi ved overlevering?

 • Etablerer og setter opp en digital plattform for eierseksjonssameier og velforeninger
 • Vedteker og stiftelse, registrering i Enhetsregisteret og opprettelse av bankkonto og betalingsløsninger
 • Hjelper styret i gang med organisering og drift
 • løpende onboarding av nye eiere. Sikrer rask overføring av løpende kostnader fra utbygger til kjøperne
 • Hjelp til overtakelse av fellesarealer fra kommunen

Hva gjør vi for effektiv løpende drift?

 • Bistår ved salg av seksjoner (vedtekter, roller, oversikt…)
 • Legger til rette for gjennomføring av trivselstiltak i sameie/velet via felles portal
 • Tilbyr support, smart læring, rådgivning og tjenestemegling
 • Håndterer felleskostnader, restansebekreftelse felleskostnader
 • Gir utbyggere andel av inntekter ved tjenestemegling for beboerne (brøyting, vedlikehold, vakthold…)
 • Gir utbyggere oppdaterte kontaktlister over beboere (etter samtykke)
 • Oppdaterer medlemmer i velforeninger ved registrert eierskifte i Statens Kartverk
 • Oppdateringer av vedtekter og kontrakter

 Kan SmartOrg gjøre deres eiendomsprosjekter bedre ?

Vi tar gjerne en prat om hvordan!