Trenger du midler til din lekeplass?

Eller kanskje dere vil lage en tursti i nærområdet?

Uansett hvilket prosjekt dere har, så finner du gode råd her.

Vi forteller deg hvor du kan finne gode støtteordninger for din velforening, hva du må tenke på når du søker, og hva som kreves av oppfølging og rapportering.

La oss komme i gang.

Slik søker du om midler til din velforening

Søknadsprosessen vil variere utfra hvilken ordning du søker på, men for alle ordningene er det ting du bør tenke gjennom:

1. Sørg for at foreningen din er registrert i Brønnøysund

De aller fleste av disse ordningene forutsetter at du har en forening med et organisasjonsnummer som er registrert i Brønnøysund.

Så det første spørsmålet er om din velforening, løypelag, hyttevel eller borettslag er registrert i enhetsregisteret. For grasrotandelen er det også et krav at foreningen er registrert i frivillighetsregisteret.

De som er registrert i frivillighetsregisteret kan også søke om momskompensasjon, så vi anbefaler alle som driver med frivillig aktivitet å registrere seg både i enhetsregisteret og i frivillighetsregisteret.

Hvis dere ikke allerede er registrert i Brønnøysund kan dere enkelt gjøre det gjennom SmartOrg (klikk her), helt uten kostnad. Vi har skrevet en enkel veiledning om hvordan du registrerer en forening på fem minutter her.

Vi tar oss av alt det formelle knyttet til å starte velforeningen og hjelper dere i gang med bakkonto, struktur og vedtekter. Vi hjelper dere også med selve søknaden til ditt prosjekt når dere bruker plattformen vår.

2. Gjør klar søknaden

 • Når du vet at dere formelt dekker kriteriene for søknaden kan dere begynne å klargjøre den. Sjekk først når fristen for innlevering er.
 • Lag deretter en god beskrivelse av prosjektet som du ønsker å få støtte til. Dette kan være beskrivelse av aktiviteten, eller planer for lekeplassen. For lekeplasser må man også levere med et kart med beliggenheten til lekeplassen, så sørg for at dere har den type beskrivelse på plass.
 • Lag så et realistisk budsjett som går i balanse. Det er viktig å gjøre en god jobb nå, da det øker sjansene for å få tilskudd, og forenkler arbeidet når dere skal rapportere på midlene i etterkant.
 • Til slutt må dere samle all annen dokumentasjon som dere trenger for søknaden. Dette kan være kartene dere trenger til lekeplassen, avtaler med grunneier, innhentede tilbud eller liknende.

Hvis dere trenger hjelp til å finne ut hva som trengs konkret for deres søknad er det bare ta kontakt med oss så skal vi hjelpe dere så godt vi kan.

3. fyll ut søknaden

Nå er dere klar til å fylle ut søknaden. Det vil normalt gjøres gjennom et elektronisk søknadsskjema på nett. I vår database har vi en oversikt med link til de ulike søknadsskjemaene, så om dere ikke allerede vet hvor søknadsskjemaet er, kan dere ta kontakt med oss.

4. Tildeling

Behandlingstiden for søknadene varierer veldig fra institusjon til institusjon, så det er viktig å merke seg hva de ulike ordningene beskriver som normal behandlingstid. Vær også oppmerksom på at dere må melde inn alle endringer så fort som mulig dersom noe skulle endre seg mens søknaden er under behandling.

Hvis dere får tildelt midler er det bare å juble og sette iverk de fantastiske tiltakene deres. Dersom dere ikke får tildelt midler kan dere enten anke, eller gå tilbake til tegnebrettet og gjøre de justeringene dere trenger å gjøre for å få støtte neste gang.

5. Oppfølging og vedlikehold

I enkelte tilfeller vil foreningen som søker om midler også bli ansvarlig for oppfølging og vedlikehold av et prosjekt. Dette gjelder spesielt for sandlekeplassene, hvor velforeningen eller sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold.

Det betyr at velforeningen eller sameiet er ansvarlig for at lekeplassen er i forsvarlig stand, og må derfor også føre kontroll. Skulle noe skje er det styret som står ansvarlig, så det er viktig å har gode systemer for oppfølging, vedlikehold og rapportering.

I veldig mange tilfeller ser vi at det er dårlig kontroll og dårlig vedlikehold av lekeplassene som setter velforeningen og dets styret i en svært risikofylt ansvarsposisjon. I SmartOrg jobber vi derfor med å hjelpe dere til å gjennomføre kontroll av lekeplassene og sørge for at dokumentasjonen som dere plikter å ha er på plass.

6. Rapportering

For alle typer midler vil det komme en tid hvor man skal rapportere på hva midlene har gått til. I denne fasen er det svært viktig å ha god kontroll på bilag, regnskap og dokumentasjon slik at dere ikke risikerer å måtte betale tilbake støtte som dere har fått.

Heldigvis er dette en av grunnsteinene i SmartOrg da du på enkelt og automatisk vis fører regnskap og lagrer nødvendige bilag. Vi har egne moduler for prosjektregnskap slik at det er veldig enkelt å hente ut akkurat det du trenger til rapporteringen din.

Prosjekter og aktiviteter du kan du få støtte til

Det første spørsmålet vi må stille oss til er hva din velforening kan søke om tilskudd til.

Kort fortalt skiller støtten seg inn i tilskudd til aktivitet og tilskudd til prosjekt. Her har vi delt inn ordningene etter støtte til lekeplasser, støtte til nærmiljøparker, støtte til friluftsliv, støtte til kultubygg og støtte til kulturaktiviteter. Vi har også et avsnitt som går kun på generelle ordninger som du kan bruke til flere formål.

Hvorvidt du får kan få støtte, og hva slags støtte du bør søke etter vil derfor avhenge av hva ideen din er. Et hovedtrekk for veldig mange av ordningene er støtter tiltak som skaper bedre lokalmiljø, bedre folkehelse og retter seg mot barn og unge.

Hvert år er det en rekke tilskudd som gis til frivilligheten. Giverne er ofte institusjoner, stiftelser, kommune fylke og stat. Men også privatpersoner kan være en viktig kilde til å få en lekeplass eller en liten festival realisert.

Det fins i dag ikke noe komplett og samlet register over hvilke midler man kan søke om for en velforening eller et lag. I SmartOrg holder vi på å bygge et slikt register, og vi finner daglig nye ordninger som kan hjelpe våre velforeninger med å realisere sine prosjekt.

I vår egen portal (som dere kan prøve gratis her) vil du etterhvert finne en stadig økende database av støtteordninger som du kan bruke til å finne midler til ditt prosjekt. Her skal vi nevne noen av hovedordningene som dere bør se etter.

Hvis du trenger hjelp til å forstå litt hvordan du fyller ut søknader til ordningene under er det bare å ta kontakt med oss her.

Her er noen eksempler på prosjekter og aktiviteter du kan få støtte til

Støtte til lekeplasser

Hvis du vil søke om midler til en lekeplass, så er nok kommunen din det beste stedet å starte.

De fleste kommuner har midler til det det de tidligere kalte nærmiljømidler. I dag kaller mange kommuner det for «tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet».

I tillegg til kommunene er det en rekke stiftelser og fond som gir ut midler til gode lokale tiltak.

Her er noen ulike typer lekeplasser dere kan få støtte til:

Sandlekeplasser

Sandlekeplasserer er små møte- og lekeplasser i nabolaget hvor lekeplassen er tilpasset barn opp til 6 år. I tillegg er det gjerne benker og liknende slik at voksne har en møteplass i nabolaget. På disse lekeplassene er det beboerne som er ansvarlig for drift og vedlikehold, gjennom for eksempel borettslag, velforeningen eller sameiet.

For disse prosjektene er det derfor spesielt viktig at dere har gode systemer for å følge opp lekeplassen etter den er bygget.

Eksempler på kilder du kan søke om midler fra:

 • Kommunen du bor i har midler for å hjelpe dere skape gode lokalmiljø. Disse midlene håndteres normalt gjennom bygartneren eller parkvesenet. Her kan du lese mer om nærmiljøtilskudd i Kristiansand Kommune.
 • Sparebankstiftelsen gir støtte til tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet eller som oppfordrer til idrett og lek. Du kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen hvis velforeningen din befinner seg i Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, tidligere Oppland eller Ringsaker kommune. Du kan lese mer om deres støtteordning her.
 • Olav Thon stiftelsen gir støtte til allmennyttige formål som er samfunnsbyggende i Norge. Du kan lese mer om stiftelsen her.
 • IKEAs nabofond tar utgangspunkt i de ulike varehusene til IKEA i norge og gir støtte til ulike tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Støtten fra IKEA kommer i form av varer de har i sine varehus, og kan derfor passe fint til å utsmykke en møteplass som lekeplassen er.
  Du kan lese mer om IKEAs nabofond her.

Kvartallslekeplasser

Kvartallslekeplasser er større lekeplasser, der lekeplassutstyret er spesielt tilpasset aldersgruppen 6 til 12 år. Ofte skal disse lekeplassene også ha et sandleketilbud for de yngre barna, og det legges ofte opp til muligheter for ballspill.

I motsetning til sandlekeplassene, som vedlikeholdes av velforeningen eller sameiet, vedlikeholdes ofte disse lekeplassene av parkvesenet i kommunen.

Eksempler på kilder du kan søke om midler fra:

 • Kommunen du bor i. Disse midlene håndteres normalt gjennom bygartneren eller parkvesenet. Her kan du lese mer om nærmiljøtilskudd i Kristiansand Kommune.
 • Sparebankstiftelsen gir støtte til tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet eller som oppfordrer til idrett og lek. Du kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen hvis velforeningen din befinner seg i Oslo, Viken og Vestfold, Telemark, tidligere Oppland eller Ringsaker kommune. Du kan lese mer om deres støtteordning her.
 • Olav Thon stiftelsen gir støtte til allmennyttige formål som er samfunnsbyggende i Norge. Du kan lese mer om stiftelsen her.
 • IKEAs nabofond tar utgangspunkt i de ulike varehusene til IKEA i norge og gir støtte til ulike tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Støtten fra IKEA kommer i form av varer de har i sine varehus, og kan derfor passe fint til å utsmykke en møteplass som lekeplassen er. Du kan lese mer om IKEAs nabofond her.

Støtte til nærmiljøparker

Nærmiljøparker er store kombinerte møteplasser, leke- og aktivitetsområder. Disse parkene slaø være et leketilbud for hele nærmiljøet. I disse parkene kan man for eksempel bygge opp nærmiljøanlegg som man kan få kommunal støtte til via spillemidler.

Disse anleggene kan være enten ordinære anlegg som legger tilrette for organisert idrett og fysisk aktivitet, eller nærmiljø som legger tilrette for egenorganisert fysisk aktivitet. Anlegg du kan få støtte til her vil derfor kunne variere fra kunstgressbane og balløkker til skateanlegg, klatreparker, crossfitpark og aktivitetsløyper.

Veldig ofte krever slike større anlegg behandling i en kommunal plan, men dette vil avhenge av kostnadsrammen for selve anlegget.

Eksempler på kilder du kan søke om midler fra:

 • Kommunen du bor i. Disse midlene håndteres normalt gjennom bygartneren eller parkvesenet. Her kan du lese mer om nærmiljøtilskudd i Kristiansand Kommune.
 • Spillemidler er midler fra overskuddet til Norsk Tipping og er øremerket til kommunene fra fylkeskommunen. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år). Du kan lese mer om spillemidlene som Agder Fylkeskommune forvalter her.
 • Sparebankstiftelsen gir støtte til tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet eller som oppfordrer til idrett og lek. Du kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen hvis velforeningen din befinner seg i Oslo, Viken og Vestfold, Telemark, tidligere Oppland eller Ringsaker kommune. Du kan lese mer om deres støtteordning her.
 • Olav Thon stiftelsen gir støtte til allmennyttige formål som er samfunnsbyggende i Norge. Du kan lese mer om stiftelsen her.
 • IKEAs nabofond tar utgangspunkt i de ulike varehusene til IKEA i norge og gir støtte til ulike tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. Støtten fra IKEA kommer i form av varer de har i sine varehus, og kan derfor passe fint til å utsmykke en møteplass som lekeplassen er. Du kan lese mer om IKEAs nabofond her.

Støtte til friluftsliv

Gode tiltak for nærmiljøet ditt trenger ikke bare være i form av aktivitetsanlegg eller lekeplasser. Det fins også en rekke støtteordninger som hjelper dere som vil opparbeide friarealer, preparere skiløyper i fjellet, bygge en tursti, lage gapahuk eller kanskje gjøre tilgjengeligheten til et naturminne enda bedre.

Her er noen eksempler på kilder som du kan få støtte til friluftsaktiviteter fra:

 • Sparebanken Sør turstimidler har satt av midler til foreninger som vil lage en ny tursti, eller som vil forbedre en turløype som allerede eksisterer. Midlene er til for alle gode prosjekter som tilrettelegger for friluftsliv, og kan for eksempel brukes til å forbedre underlaget, lage skilt til turstien, anlegge ny turløype eller på annet vis tilrettelegge for at flere kan bruke turområdet. Foreninger som holder til mellom Bryne og Sandefjord kan søke om denne støtten, som du kan lese mer om her.
 • Kulturdepartementet gir støtte til opparbeiding og remerking av stier og løyper (inkludert uvêrsskur og hvilebuer), klopper, broer, andre innretninger for passering av elver, varding, skilting, rødmerking og informasjonstavler. Dere kan også søke om støtte til investeringer i bygg, ombygging, utvidelse og rehabilitering av overnattingshytter. Vær oppmerksom på at vedtektene deres må godkjennes av kulturdepartementet før dere kan søke om disse midlene hvis foreningen deres ikke er tilknyttet DNT. Du kan lese mer om tilskudd til løypetiltak her.
 • Statsskogmillionen deler hver åt ut en million kroner til gode tiltak som legger tilrette for mer friluft og bedre folkehelse. Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte og kan brukes til ting som tursti, gapahuk, aktivitetsløype eller crossfitanlegg. Les mer om denne ordningen her.
 • Sparebankstiftelsen gir støtte til tiltak som stimulerer til at flere drar ut på tur, og som tar vare på naturen. Du kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen hvis velforeningen din befinner seg i Oslo, Viken og Vestfold, Telemark, tidligere Oppland eller Ringsaker kommune. Du kan lese mer om deres støtteordning her.
 • Olav Thon stiftelsen gir støtte til allmennyttige formål som er samfunnsbyggende i Norge. Du kan lese mer om stiftelsen her.

Støtte til kulturbygg

Har dere planer om et kulturbygg i nærområdet, er det disse støtteordningene dere kan se etter.

Her er noen eksempler på kilder som du kan få støtte til kulturbygg fra:

 • Kulturdepartementet gir støtte til til lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Disse tilskuddene kan gis til grendehus, ungdomshus, kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Det er viktig å påpeke at disse midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift. Retningslinjene for ordningen kan du se her. Mer informasjon om ordningen kan du finne her.
 • Sparebankstiftelsen gir støtte til tiltak som øker interessen for kunst og kultur, sørger for god formidling eller gjør kunst og kultur mer tilgjengelig. Du kan søke om midler fra Sparebankstiftelsen hvis velforeningen din befinner seg i Oslo, Viken og Vestfold, Telemark, tidligere Oppland eller Ringsaker kommune. Du kan lese mer om deres støtteordning her.

Støtte til kulturaktiviteter

Hvis du ser etter midler til arrangement i nærmiljøet, konserter, nabolagsdager eller kanskje en lokal festival, er det disse ordningene dere bør undersøke. Dere kan også finne midler til å utarbeide en bygdebok, turkart eller andre prosjekter for ditt nærmiljø.

Her er noen eksempler på kilder som du kan få støtte til kulturaktiviteter fra:

 • Kommunen du bor i vil i de fleste tilfeller ha støtteordninger for lokale kulturinitiativ. I Kristiansand kommune kan man for eksempel søke om tilskudd til kulturaktivitet i nærmiljøet. Dette er midler som skal gå til et aktivt og allsidig kulturliv for alle aldre, og i alle bydelene. Midlene kan derfor gå til åpne kulturaktiviteter (som bydelsdager eller en åpen kulturfestival) og tiltak øker deltakelse i lokalsamfunnet, gir bedre bomiljø, øker trivsel, trygghet og tilhørighet. Du kan lese mer om retningslinjene i Kristiansand her.
 • BKK gir støtte til bærekraftige tiltak for barn og unge, sport, kultur, friluftsliv på vestlandet. De har blant annet gitt støtte til kulturdager, festivaler, julekonserter og andre gode lokale tiltak. Du kan lese mer om deres støtteordning her.

Generelle støtteordninger til foreninger og frivillighet

Det fins også en rekke generelle ordninger som ikke er knyttet opp til en spesiell type aktivitet. Disse ordningene kan dere derfor bruke til alle forslagene som er nevnt over – eller til helt nye ideer som ikke vi har tenkt på enda.

Her er noen eksempler på kilder som du kan få støtte til generelle tilskudd fra:

 • Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Dersom din velforening knytter til seg en grasrotandel kan dere dermed få inn midler til å styrke deres nærmiljø. Her kan du lese mer om grasrotandelen for foreninger og lag.
 • Gjensidigestiftelsen utlyser stadig nye prosjekter som de gir tilgang til. De har senere utlyst prosjekter som «gode sommeropplevelser for barn og unge» og «Naturmøteplasser». Neste søknadsfrist er 15. september, og du kan følge med på hva neste ulysning blir her.
 • Kontigent er annen måte en velforening kan få tak i midler til gode tiltak på. Dette er ikke like populært blant alle, men hvis man er flink til å synliggjøre alle de gode lokale tiltakene som kontigenten går til kan det fort gi en positiv giverglede. Utfordringen som vi har sett når det kommer til kontigent er at det kan være krevende å holde oversikt over medlemmene i vellet, og ha enkle måter å samle inn kontigent på. Med SmartOrg er det problemet løst. Du kan prøve SmartOrg helt kostnadsfritt i en måned her.

Tips når du skal søke støtte til et prosjekt i en forening

1. Ha en plan for hva du ønsker å gjøre

Før du går i gang med å søke om støtte er det en god ide å ha en klar plan for hva du ønsker å bruke pengene du søker om til. Det bedre forberedt og dokumentert søknaden din er, det mer sannsynlig er det at du får støtte.

I vår portal har vi laget et dokumentarkiv, en møtemodul og en aktivitetsmodul som gjør det enkelt for deg å samle opp ideer, tanker, beskrivelser og dokumenter som du trenger for søknaden om støtte. Hvis du vil sjekke ut systemet kan du gjøre det uforpliktende og kostnadsfritt her.

2. Ha god orden på økonomien

Alle prosjekter som får støtte skal på et tidspunkt rapporteres på. Det er derfor viktig at dere lager et godt budsjett på forhånd, og at dere fører et godt regnskap underveis.

På den måten unngår dere å komme i en situasjon hvor må tilbakebetale støtte dere har fått.

Ved å bruke SmartOrg får dere regnskapet ført automatisk. Dere har et fakturamottak hvor regninger blir betalt automatisk, og dere kan sende utgående fakturaer. Disse føres automatisk i regnskapet. I tillegg kan dere gjennom aktivitetsmodulen føre et eget prosjektregnskap for det dere ønsker støtte til. Når dere da skal rapportere er det gjort med noen få klikk.

3. Et godt medlemsregister gir dere tyngde i søknaden

Et viktig argument når du skal søke om midler er at det kommer mange mennesker til gode. Hvis du har et godt medlemsregister som gjør det enkelt å dokumentere hvor mange medlemmer dere har og hvor mange som har betalt kontigenten blir det enklere for dere å argumentere for å få støtte til deres prosjekt.

Med SmartOrg får du et fult fungerende medlemsregister, hvor du til enhver tid kan se hvem som har betalt kontigent, eller gitt støtte til velforeningen. Dere får også et elektronisk registreringsskjema som gjør det enkelt å registrere seg selv, og betale en ev kontigent med kort.

Hvis du vil teste ut medlemsregisteret kan du gjøre det helt kostnadsfritt her: https://portal.smartorg.no/launch

Slik blir det enklere å søke om midler

Målet vårt med denne artikkelen er å gjøre det enklere for dere å vite hvilke ordninger du kan søke på for å realisere ditt prosjekt i nærmiljøet ditt.

Forhåpentligvis har du nå litt mer innsikt i hvor du skal starte.

Samtidig har vi bygget opp en digital plattform som er skreddersydd for å hjelpe lokale lag og foreninger med å drifte på en enkel og effektiv måte. Derfor har vi laget moduler som gjør det enklere å føre oversikt over medlemmer. Vi har moduler for automatisk regnskapsførsel, fakturering og bankavstemning. Vi har moduler for å gjøre møtehåndtering, enklere, raskere og mer transparent, og vi har bygget opp en hel struktur som gjør prosessen med å søke, forvalte og rapportere på midler dere får mye enklere.

Hvis du har noen spørsmål om SmartOrg, er det bare å ta kontakt med oss. Hvis du vil prøve SmartOrg kan du gjøre det gratis i én måned her: