Om SmartOrg

SmartOrg er utviklet av mennesker med lang erfaring og engasjement innen drift av frivillige foreninger og sameier.

Vi er et selskap som gjennom våre produkter og tjenester skaper verdier for organisasjonslivet, nærmiljøet og frivilligheten. 

Vi vil skape et økosystem av tjenester og verktøy som er samfunnsnyttige og fremmer demokrati, inkludering og digital forenkling som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

Grunder av SmartOrg - Eivind Halaas

Gründer og siviløkonom Eivind Halaas har gjennom 35 år hatt stort engasjement og innehatt nærmest alle typer verv innen idrett, velforeninger og annen frivillighet.  Til tross for lang erfaring støtte han alltid på de samme utfordringene rundt det å starte opp og drive foreningene på en enkel, åpen, demokratisk, sikker og effektiv måte.

Dette måtte kunne gjøres bedre, – og trangen til å lage et ryddig og enkelt strømlinjeformet verktøy med der alt blir samlet og løst på et sted ble påtrengende. Ideene ble utviklet og skjøt fart da fikk han med seg Geir Arntzen Andrew som kom inne med lang erfaring og kompetansen på web- og digitalutvikling. Sammen startet de SmartOrg AS – Smarte Organisasjonsløsninger.

Målet var enkelt; Å utvikle en digital plattform, som gjør det enklere å etablere, og drive alle typer foreninger og sameier.

Visjonen har vært å lage en portal som er så komplett, brukervennlig og altomfattende at foreninger og styrer kan sette inn ressursene på kjerneaktivitet, mens SmartOrg tar hånd om det administrative. Vårt mantra er at «ingen som bruker SmartOrg-portalen skal måtte vegre seg fra å ta på seg et verv eller administrative oppgaver». Å sitte i et styre eller påta seg frivillige verv, skal være gøy og motiverende, ikke frustrerende og masete.

Vi har derfor utviklet en tjeneste for dere som ønsker å bruker mer av tiden deres på det som betyr noe. Tradisjonelle administrative roller og prosesser er enten gjort overflødig eller kraftig forenklet. Alle funksjoner forbedres og videreutvikles kontinuerlig, basert på tilbakemeldinger fra våre kunder og brukere.

Vi har deg som har påtatt deg et verv på fritiden i fokus, og har laget en plattform hvor du ikke behøver fagkunnskap om lovverk, vedtekter, bankintegrasjon, regnskap, revisjon eller styreerfaring. Hos oss er det nok med sunn fornuft og engasjement for din forening eller sameie.

Våre kunder er i dag først og fremst foreninger eller sameier som ikke har lønnede ansatte og ikke er merverdiavgiftspliktige eller regnskaps- og revisjonspliktige. Vår løsning er skreddersydd for å dekke behovet til majoriteten av foreninger og sameier i Norge.

Vi har et mangfold av idrettslag, velforeninger, sameier og utbyggere som våre kunder og samarbeidspartnere. Selskapet er utviklet med bistand fra og i samarbeid med Innovasjon Norge og har ambisiøse gründere og investorer.

SmartOrg skal være det opplagte valget for alle som er involvert i sameier, velforeninger og andre frivillige organisasjoner. I første omgang, konsentrerer vi oss om det norske markedet, men vi har klare ambisjoner om en nordisk satsning. Vi er i dag 9 ansatte/eiere og ser etter flere kompetente medarbeidere.

Det skal være enkelt og rimelig å komme i gang, og vi hjelper deg gjerne. Vi utvikler og forbedrer vår tjeneste kontinuerlig, og vi vil utvikle og utvide vårt økosystem fortløpende med integrasjoner mot andre nyttige tjenester og leverandører.

Enten du er eiendomsutbygger, skal starte eller drive en velforening, et sameie, en idrettsforening eller annen frivillig forening, så skal SmartOrg være det naturlige valg for deg!

Team SmartOrg

Bilde av en hånd med en telefon hvor flere ikoner kommer opp
Erik Haugland Båsen

Erik Haugland Båsen

Marked / Onboarding

Erik@smartorg.no / 40072856

Erik har ansvar for onboarding og oppfølging av nye og eksisterende foreninger og sameier.

Erik har Master i økonomi/ international business og Bachelor bachelor innen strategisk ledelse med fokus på bærekraftsstrategi og har tidligere  jobbet som regnskapsmedarbeider i PwC. Er snart i mål med sin mastergrad innenfor IT og informasjonssystemer ved UiA.

Geir Andrew

Geir Andrew

Daglig leder / Gründer / CTO

Geir.andrew@smartorg.no / 97638028

Geir har bakgrunn som data – og miljøingeniør og har 25 års erfaring med web- og digitalutvikling, prosjektledelse og tjenesteutvikling innen frivillighet,  kunnskap, helse og bærekraft.  Geir er også grunder og majoritetseier i digitalbyrået Frameworks AS.

Har vært med å starte opp og drive  TEDxArendal, Sørlandet viktigste internasjonale foredragsarena og  møteplass for ideer og entreprenørskap drevet av frivillige entusiaster.

Maiken Græsli McNeill

Maiken Græsli McNeill

Salgs- og markedssjef

Maiken@smartorg.no / 96016298
Maiken er salgs- og markedssjef i SmartOrg, og jobber primært med markedsføring, salg og partnerskap.
Maiken har mastergrad i økonomi og administrasjon, med spesialisering innen strategisk ledelse, markedsføring og entreprenørskap. I tillegg er hun leder av U40, et forretningsnettverk på Sørlandet i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
Jarle Mjåsund

Jarle Mjåsund

Web- og Systemutvikler / Lead

Jarle@smartorg.no

Jarle Mjåsund har tung utviklerbakgrunn og er medgründer og sjefsutvikler i Smartorg. Han har over 20års erfaring med web- og systemutvikling og tidligere jobbet som utvikler og CTO i UNEP/GRID-Arendal.  Jarle er Lead for vårt utviklingsteam som ruller ut forbedringer og løser kundeutfordringer daglig. Har også sitt eget utviklingsselskap Wovenobjects som blant annet leverer påmeldingssystemet Timeservice til idretten.

Eivind Halaas

Eivind Halaas

Gründer / CFO

Eivind.halaas@smartorg.no /  90610567

Eivind har hatt over 25 ulike lederverv i frivillige foreninger og sameier. Forretningsideen SmartOrg er basert på egne erfaringer fra hvor tungvint det kan være å drive og styre medlemsbaserte foreninger.

Eivind er utdannet Siviløkonom fra NHH og har over 25 års erfaring som økonomidirektør fra internasjonale virksomheter innen industri, telecom og bistand. Eivinds visjon er å utvikle og profesjonalisere frivillig sektor noe han bidrar til gjennom SmartOrg.

Pedro Alves

Pedro Alves

Utvikler / Support / Backend

pedro.alves@smartorg.no

Pedro har master i Computer Science og Maskinlæring ved Universitet I Agder.

I SmartOrg jobber han med utvikling, integrasjoner, KI/Maskin læring samt teknisk kundesupport og testing.

Pedro er interessert i vitenskap, matematikk, teknologi og utforsker hvordan teknologi og AI kan bidra til å gjøre Smartorg til et smartere og enda kraftigere og brukervennlig system for våre kunder.

Marius Halaas

Marius Halaas

Marked / Support / Onboarding

marius.halaas@smartorg.no

Marius er ansatt som kundekonsulent i SmartOrg, og jobber med markedsføring, kundesupport, onboarding av kunder og kundeprosesser.

Marius studerer mekatronikk-ingeniørfag ved Universitetet i Agder og er svært interessert i teknologi, data, vitenskap og fysikk.

Kenneth Amodei

Kenneth Amodei

Styreleder og investor

Kenneth@smartorg.no

Kenneth er investor, medeier og styreformann i SmartOrg.

Kenneth har over 20 års erfaring fra Tech selskaper som CapGemini, Ventelo. Sitter nå i leder gruppen i Phonero som er en del av det internasjonale konsernet Telia. Han kommer med lang ledererfaring fra drift av foreninger og frivillighet og har blant annet vært leder for Grimstad båt- og fritidsmesse.

Er du vårt nye team medlem?

Er du vårt nye team medlem?

Utvikler, Jurist, Finntech, AI ekspert ?

kontakt@smartorg.no

Er du motivert for nye utfordringer og hardt arbeid i et godt team som bygger nye forretningsmodeller? Er du webutvikler, jurist, finntech ekspert, eller vil du jobbe med å bygge maskinlæringsmodeller for oss?

Kontakt oss!

SmartOrg skal være verdiskapende, samfunnsnyttig og bidra til bærekraftige lokalsamfunn

Vi er et selskap som gjennom våre produkter og tjenester skaper verdier for organisasjonslivet, nærmiljøet og frivilligheten.

Vi  vil skape et økosystem av tjenester og verktøy som er samfunnsnyttige og fremmer demokrati, inkludering og digital forenkling som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

Vi er et norskeid selskap og driver ikke med salg av data til utenforstående.

Kompass

SmartOrg er laget for at mennesker i alle aldere enkelt skal komme sammen og jobbe mot et felles mål, skape  godt samhold og sosialt fellesskap gjennom aktivitet og deling. Gode menneskelige relasjoner og bærekraftige lokalsamfunn er avgjørende for en god helse og livskvalitet.

SmartOrg gjør det enklere å ta på seg frivillige verv og å drive frivillighet. Vi ønsker å bidra til at flere kan ta aktiv del i foreningslivet og få nyttig erfaring som kan være avgjørende for å kvalifisere seg for lønnet arbeid og skape muligheter for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet.

SmartOrg vil bidra til å øke verdiskapingen i frivillig sektor ved å digitalisere og automatisere prosesser som stiftelse, styrearbeid, administrasjon, drift. Vi ønsker å overføre teknologi og arbeidsprosesser fra det profesjonelle bedriftsmarkedet til frivillige organisasjoner, sameier og velforeninger. 

En godt organisert velforening og økosystem for frivillighet, delingsøkonomi og aktivitet er med på å skape bærekraftige lokalsamfunn.  SmartOrg gjør både drift av frivillighet og samarbeid mellom aktører enklere og gir lavere terskel for å gi innspill i viktige saker og deltagelse i utvikling av  nærmiljøet for alle.

SmartOrg er designet for å sette opp  delingsøkonomiløsninger og skal gjøre det enklere å organisere kjøp- og deling av alt fra verktøy, biler, sykler båter til hus og hytter. Dermed bidrar vi til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og bedre ressursutnyttelse gjennom delingsordninger.

SmartOrg gjør det mulig, enkelt og lettere  å organisere felles delingsøkonomiløsningerog aktiviteter i nærmiljøet som har et lavt karbonfotavtrykk. Vår virksomhet skal bli klimanøytral og våre verktøy og tjenester skal bidra til effektivisering og mindre ressursbruk.