Plattform
for foreninger og lag

Foreninger og lag

Det kan være mye å tenke på når man skal stifte og drive en forening.

Noen må holde i alt fra styrearbeid, vedtekter og økonomi til medlemsregister og kontingenter, møter, aktiviteter og kommunikasjon.

Med foreningsplattformen til SmartOrg får dere hjelp fra første sekund.

Vi har laget en helhetlig digital plattform som forenkler og automatiserer stiftelse og etablering av foreningen, regnskapsførsel, medlemsregistrering og aktivitetsplanlegging. I tillegg har vi et dokumentarkiv som sikrer kontinuitet og åpenhet.

l

Opprette en forening

Med vår stiftelsesmodul kan du opprette en forening raskt og enkelt. Vi hjelper dere slik at alt blir riktig fra oppstarten. Her kan du lese mer om hvordan og hvorfor du bør stifte din forening.

Se funksjoner

 • Opprette foreningen i Altinn og Brønøysundregisteret: Dere fyller kun ut et enkelt opprettelsesskjema som tar 5-10 minutter. Deretter ordnes den formelle registreringen gjennom portalen med digitale signaturer, vedtekter og stiftelsesprotokoll.
 • Automatiske vedtekter: Dere får automatisk vedtekter tilpasset deres organisasjonsform og formål
 • Opprette bankkonto for foreningen: Etter godkjent registrering i Brønnøysundregisteret hjelper vi dere med å opprette bankkonto og kobler denne opp mot portalen
 • Innmelding av medlemmer: Dere går et eget digitalt innmeldingsskjema der nye medlemmer registrerer seg selv med riktig personalia og kontaktinformasjon.
 • Kontingent og medlemsavgift: Dere kan enkelt opprette regninger til medlemmer og ta betalt via faktura eller kort. Om dere har pliktig kontingent kan dette gjøres obligatorisk ved førstegangs innmelding for nye medlemmer
 • Styrearbeid: Sett sammen styre og tildel rettigheter/ansvar og organiser deretter alt styrearbeid og styremøter i portalen. Det meste av styrearbeidet har vi rett og slett forenklet bort. Regnskap føres automatisk

Økonomisystem

Vi har laget et enkelt og forståelig økonomisystem for foreninger. I dette økonomisystemet får du verktøy for budsjett, faktura, utlegg, salg og kontigentinnbetalinger. Regnskapsføring har vi automatisert.

Se funksjoner

 • Automatisk regnskap: Du får full oversikt over regnskap og  banksaldo rett i portalen uten å måtte gå inn i en nettbanken. En regninger trenger kun å godkjennes for å betales og føres i regnskapet.
 • Fakturering: Send, motta eller last opp inngående faktura til deres fakturamottak i portalen og systemet betaler dem automatisk når de har blitt godkjent av dere.
 • Utlegg: Alle medlemmer kan enkelt føre utlegg og systemet betaler automatisk når det har blitt godkjent
 • Budsjett: Du kan enkelt lage et nytt budsjett eller kopiere fra i fjor. Dere ser til enhver tid hvordan dere ligger an i forhold til budsjettet
 • Bank: Ved å gi oss fullmakt til deres bankkonto avstemmer vi banksaldo og inn- og utbetalinger slik at dere hele tiden har et oversiktlig og oppdatert regnskap i portalen
 • Kort/faktura betaling: Dere kan la medlemmene velge om de vil betale med kort eller faktura for påmeldinger, kontingent og  andre produkter og tjenester
 • Enkel nettbutikk: Selg utstyr, tjenester til medlemmer via lenker i Epost eller SMS og ta betalt med en gang via kort eller faktura..
 • Medlemskontingent: Gjør det enkelt å sende ut medlemskontingent, se hvem som har betalt og send ut purringer på sms eller Epost
w

Medlemsregister og -kommunikasjon

Med SmartOrg har du full oversikt over medlemmene dine, og du kan sende SMS og epost rett fra plattformen til alle, eller grupper av dem.

Se funksjoner

 • Medlemsregister: Få full oversikt over medlemmer og kontaktinfo, synlig og enkelt for alle som trenger det
 • Medlemskonto: Alle medlemmer får sin egen tilgang til portalen og kan vedlikeholde sin egen profil og kontaktinformasjon. De kan på denne måten også få tilgang til dokumenter som du ønsker å dele med dem i dokumentarkivet.
 • SMS: Send ut SMS til alle medlemmer, grupper, eller spesifikke personer fra portalen
 • Epost: Send ut e-post til alle medlemmer, grupper, eller spesifikke personer fra portalen
 • Påminnelser: Send ut påminnelser fra portalen , enten det er noe som må godkjennes, kontigent som skal betales eller et arrangement som skal avholdes

Organiser aktiviteter

Med vår aktivitetsmodul hjelper vi deg med å planlegge, styre og gjennomføre felles aktiviteter. Du kan knytte opp alle inntekter og utgifter til spesifikke aktiviteter slik at du også har gode aktivitetsregnskap.

Se funksjoner

 • Organisering: Opprett aktiviteter i plattformen og gi medlemmene dine informasjonen de trenger. Det gjør det enkelt å lage og styre aktiviteter, enten det er dugnad, sykkelritt i sykkelklubben eller sommerfest i speideren.
 • Påmelding: Send ut påmeldingslenker fra portalen til både gratis og betalte aktiviteter og arrangement
 • Økonomi: Hold enkelt styr på utlegg og innbetalinger for aktiviteter og arrangementet

Møter

Avhold alle møter digitalt! I vår møtemodul får dere hjelp til å lage agenda, innkallinger og referat og til signering via sms/mobil

Se funksjoner

 • Agenda: Få ferdige maler for møter og agenda
 • Vedlegg: Lei av å måtte ta vare på fysiske vedlegg i forkant eller etterkant av møte? Koble vedlegg direkte til møtet, inkallinger og referat
 • Innkalling: Send ut innkallingen med agenda direkte fra plattformen til medlemmer, styre eller grupper 
 • Referat: Skriv referatet direkte i møtemodulen og det blir lagret automatisk. Det blir også blir også sendt ut til signering på mobil
 • Digital signering: Med digital signering av møtereferater og styreprotokoller slipper dere å måtte  følge opp hvis noen ikke er tilstede.

 

m

Arkiv

Med full kontroll over forpliktelser, rutiner, medlemslister, utstyr og alle andre dokumenter sikrer dere kontinuitet om en av ildsjelene gir seg i foreningen. Det er også helt avgjørende å ha kontroll på sysakene om dere søker om midler fra det offentlige. Med vår arkivmodul gjør vi det enkelt ved å samle all relevant informasjon på ett sted.

Se funksjoner

 • Dokumentarkiv: Ha alle viktige dokumenter på et sted, lett og tilgjengelig. Et godt arkiv er gull verdt noen ildsjeler gir seg, eller når dere skal søke om støtte fra det offentlige.
 • Historikk: Lurer du på hva som har skjedd på plattformen? Via historikken kan du se hvem som har gjort hva. Åpent, transparent og demokratisk.
 • Dokumentasjon: Meldingsarkiv og regnskapsbilag lagres fra år til år for dokumentasjon, kontroll og sammenligning.

Full oversikt over foreningen

Fra portalen får alle medlemmer enkelt  oversikt over foreningen, medlemsliste,  økonomi og tilgang dokumenter. vedtekter og historikk.

Full oversikt over foreningen

Se hvem som er styremedlemmer, godkjennere og finn viktige dokumenter, vedtekter og informasjon på et sted. 

Medlemsregister

Få fullstendig og enkel oversikt over alle medlemmer i organisasjonen med både roller, verv og kontaktinformasjon

Produkter og påmeldinger

Gjør det enkelt å betale kontigent eller kjøpe andre produkter og tjenesrer fra organisasjonen.
Systemet hjelper dere også til å ta i mot påmeldinger enten med eller uten betaling.

Utlegg gjort enkelt

Lei av å måtte sende inn refusjonskjema, ta vare på kvitteringer og vente lenge på å få tilbakebetalt for utlegg? På plattformen trenger du bare å ta et bilde av kvitteringen og laste det opp på plattformen.

Hold styr på økonomien

Plattformen gjør det enkelt både for styre og kasserer å ha kontroll på økonomien. Få full oversikt over både budsjett, fakturaer, inntekter, utgifter og regnskap. 

Organiser aktiviteter i deres sameie

Opprett og gjennomfør aktiviteter i sameiet, med enkel oversikt over både inntekter og utgifter.

Gjør kommunikasjon enkelt

Send ut e-post eller sms til alle i sameie eller lag egne grupper. Enkelt å verve og melde inn nye medlemmer til organisasjonen via å dele lenke til innmeldingsskjema på mail, sms eller Facebook. 

Avhold alle møter digitalt

Lag en agenda, send ut innkaling, skriv refereat og legg med vedlegg, alt på et sted. Digital signering av møteprotokoller for styremøter og generalforsamling gjøres rett fra portalen via SMS.

Hold styr på dokumentene

Ha alle viktige dokumenter på et sted og unngå leting etter filer når dere trenger det som mest.

Se hva som har skjedd

Ha full kontroll over hva som skjer på plattformen. Alt blir logget og hvem som har gjort hva og når fremgår i historikk. Åpent og demokratisk. 

Prøv plattformen gratis i 1 måned.​

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å komme i gang og sette opp plattformen. Etter det kan dere prøve plattformen uten kostnad eller forpliktelser i 1 måned.

Kontakt oss

5 + 2 =