Smarte lag og foreninger

Smarte lag og foreninger

Det kan være mye å tenke på når man skal stifte og drive en forening

Noen må holde i alt fra styrearbeid, vedtekter og budsjett og økonomi til administrasjon av medlemsregister og kontingenter, møter, aktiviteter og kommunikasjon.

SmartOrg hjelper dere fra første stund med en helhetlig og tilpasset digital skyplattform der både stiftelse, drift og administrasjon gjøres enkelt og oversiktlig og samtidig sikrer kontinuitet, åpenhet og transparens.

l

Stiftelse og etablering

Gjør stiftelsen og etableringen raskt, enkelt og digital med vår stiftelsesmodul. Vi hjelper dere slik at alt blir riktig fra oppstarten

Se funksjoner

 • Stiftelse i Altinn og Brønøysundregisteret: Dere fyller kun ut et enkelt stiftelsesskjema og deretter ordnes den formelle registreringen gjennom portalen med digitale signaturer, vedtekter og stiftelsesprotokoll 

 • Automatiske vedtekter : Dere får automatisk vedtekter tilpasset deres organisasjonsform og formål

 • Etablering av bankkonto : Etter godkjent registrering i Brønnøysundregisteret hjelper vi dere med å opprette bankkonto og kobler denne opp mot portalen

 • Innmelding av medlemmer : Eget digitalt innmeldingsskjema der nye medlemmer registrerer seg selv med riktig personalia og kontaktinformasjon

 • Kontingent og medlemsavgift: Enkelt å opprette regninger til medlemmer og ta betalt via faktura eller kort. Om dere har pliktig kontingent kan dette gjøres obligatorisk ved førstegangs innmelding for nye medlemmer 

 • Styrearbeid : Sett sammen styre og tildel rettigheter/ansvar og organiser deretter alt styrearbeid og styremøter i portalen. Det meste av styrearbeidet har vi rett og slett forenklet bort. Regnskap føres automatisk

Økonomi

Enkel og forståelig økonomimodul med verktøy for budsjett, faktura, utlegg, salg av varer og tjenester og kontingentinnbetalinger 

Se funksjoner

 •  Automatisk regnskap: Få full oversikt over regnskap og  banksaldo rett i portalen uten å måtte gå inn i en nettbank
 • Fakturering: Send eller last opp inngående faktura til deres fakturamottak i portalen og systemet betaler dem automatisk når de har blitt godkjent i valgfri godkjenningsflyt
 • Utlegg: Alle medlemmer kan enkelt føre utlegg og systemet betaler automatisk når det har blitt godkjent
 • Budsjett: Enkelt å lage nytt budsjett eller kopiere fra i fjor. Dere ser til enhver tid hvordan dere ligger an i forhold til budsjettet
 • Bank : Ved å gi oss fullmakt til deres bankkonto avstemmer vi banksaldo og inn- og utbetalinger slik at dere hele tiden har et oversiktlig og oppdatert regnskap i portalen
 • Kort/faktura betaling : La medlemmene velge om de vil betale med kort eller faktura for påmeldinger, kontingent og  andre produkter og tjenester
 • Enkel nettbutikk: Selg utstyr, tjenester til medlemmer via lenker i Epost eller SMS og ta betalt med en gang.
 • Medlemskontingent : Gjør det enkelt å sende ut medlemskontingent, se hvem som har betalt og send ut purringer på sms eller Epost
w

Kommunikasjon

Med SmartOrg sine kommunikasjons verktøy sørger du enkelt at rett person/gruppe får rett informasjon via SMS eller Epost

Se funksjoner

 • Medlemsoversikt : Få full oversikt over medlemmer og kontaktinfo, synlig og enkelt for alle som trenger det  

 • Medlemskonto : Alle medlemmer får sin egen tilgang til portalen og kan vedlikeholde sin egen profil og kontaktinformasjon 

 • SMS : Send ut SMS til alle medlemmer, grupper, eller spesifikke personer fra portalen

 • Epost : Send ut e-post til alle medlemmer, grupper, eller spesifikke personer fra portalen

 • Påminnelser : Send ut påminnelser fra portalen , enten det er noe som må godkjennes, kontigent som skal betales eller et arrangement som skal avholdes

Aktivitet

Fokuser på det som er viktig!
SmartOrg hjelper dere med å planlegge, styre og gjennomføre felles aktiviteter

Se funksjoner

 • Organisering: Enklere å lage og styre aktiviteter, enten det er dugnad, sykkelritt i sykkelklubben eller sommerfest i speideren

 • Påmelding: Send ut påmeldingslenker fra portalen til både gratis og betalte aktiviteter og arrangement
 • Økonomi : Hold enkelt styr på utlegg og innbetalinger for aktiviteter og arrangementet

Møter

Avhold alle møter digitalt! I vår møtemodul får dere hjelp til å lage agenda, innkallinger og referat og til signering via sms/mobil

Se funksjoner

 • Agenda : Få ferdige maler for møter og agenda

 • Vedlegg : Lei av å måtte ta vare på fysiske vedlegg i forkant eller etterkant av møte? Koble vedlegg direkte til møtet, inkallinger og referat

 • Innkalling : Send ut innkallingen med agenda direkte fra plattformen til medlemmer, styre eller grupper 

 • Referat :Skriv referatet direkte i møtemodulen og det blir lagret automatisk. Det blir også blir også sendt ut til signering på mobil

 • Digital signering : Med digital signering av møtereferater og styreprotokoller slipper dere å måtte  følge opp hvis noen ikke er tilstede.

 

m

Arkiv

Ha full kontroll på alle dokumenter, medlemslister, utstyr og alt det det andre. Vi gjør det enkelt ved å samle alt på ett sted

Se funksjoner

 • Dokumentarkiv : Ha alle viktige dokumenter på et sted, lett og tilgjengelig. Et godt arkiv er gull verdt når styre, eller andre nøkkelpersoner skiftes ut. 
 • Historikk : Lurer du på hva som har skjedd på plattformen? Via historikken kan du se hvem som har gjort hva. Åpent, transparent og demokratisk. 
 • Meldingsarkiv og regnskapbilag lagres fra år til år for dokumentasjon, kontroll og sammenligning.  

Full oversikt over foreningen

Fra portalen får alle medlemmer enkelt  oversikt over foreningen, medlemsliste,  økonomi og tilgang dokumenter. vedtekter og historikk.

Full oversikt over foreningen

Se hvem som er styremedlemmer, godkjennere og finn viktige dokumenter, vedtekter og informasjon på et sted. 

Medlemsregister

Få fullstendig og enkel oversikt over alle medlemmer i organisasjonen med både roller, verv og kontaktinformasjon

Produkter og påmeldinger

Gjør det enkelt å betale kontigent eller kjøpe andre produkter og tjenesrer fra organisasjonen.
Systemet hjelper dere også til å ta i mot påmeldinger enten med eller uten betaling.

Utlegg gjort enkelt

Lei av å måtte sende inn refusjonskjema, ta vare på kvitteringer og vente lenge på å få tilbakebetalt for utlegg? På plattformen trenger du bare å ta et bilde av kvitteringen og laste det opp på plattformen.

Hold styr på økonomien

Plattformen gjør det enkelt både for styre og kasserer å ha kontroll på økonomien. Få full oversikt over både budsjett, fakturaer, inntekter, utgifter og regnskap. 

Organiser aktiviteter i deres sameie

Opprett og gjennomfør aktiviteter i sameiet, med enkel oversikt over både inntekter og utgifter.

Gjør kommunikasjon enkelt

Send ut e-post eller sms til alle i sameie eller lag egne grupper. Enkelt å verve og melde inn nye medlemmer til organisasjonen via å dele lenke til innmeldingsskjema på mail, sms eller Facebook. 

Avhold alle møter digitalt

Lag en agenda, send ut innkaling, skriv refereat og legg med vedlegg, alt på et sted. Digital signering av møteprotokoller for styremøter og generalforsamling gjøres rett fra portalen via SMS.

Hold styr på dokumentene

Ha alle viktige dokumenter på et sted og unngå leting etter filer når dere trenger det som mest.

Se hva som har skjedd

Ha full kontroll over hva som skjer på plattformen. Alt blir logget og hvem som har gjort hva og når fremgår i historikk. Åpent og demokratisk. 

En pris for hele plattformen og ingen skjulte kostnader!

En pris for hele plattformen og ingen skjulte kostnader!

3 måneder gratis oppstart. Etter dette betaler dere en fast pris per måned for fri bruk av hele plattformen og alle moduler.
Det eneste vi tar litt ekstra for er bruken av SMS tjenesten og transaksjonsgebyrer.

Antall medlemmer

0-50

50-100

100-200

200-500

500-1000

Mnd pris

149,- kr

199,- kr

299,- kr

399,- kr

999,- kr

SMS pris

2 kr

2 kr

2 kr

2 kr

1 kr

Priser eks. mva og fakturering skjer per per måned basert på antall medlemmer. Betalings- og transaksjonsgebyr ved bruk av kortbetaling : 7 kr + 4,8% av transaksjonsbeløp. Fakturagebyr: 45 kr per faktura.

Ønsker dere å bruke SmartOrg for deres forening?

Vi er i dag i drift med utvalgte pilotkunder og jobber for tiden hardt med siste finpuss av systemet i tett dialog med våre brukere.

Vi  lanserer plattformen åpent for alle nye foreninger og sameier høsten 2020.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker hjelp med digital oppstart og smartere drift så tar vi en prat og vi håper å kunne gi dere et “Early Bird” tilbud!

Vi hjelper alle nye kunder med etablering og oppstart!

Kontakt oss

4 + 2 =