Lurer du på hvordan du oppretter et sameie?

Hvilke regler du skal følge avhenger litt av hva slags sameie du skal etablere. I denne artikkelen skal vi gi deg en kort forklaring på ulike typer sameier, og forklare deg hvordan du kan stifte sameie på 1-2-3.

Hvis du vil stifte opprette sameiet med en gang, kan du gjøre det her.

La oss ellers sette i gang.

Hva er et sameie?

Et sameie er en organisasjonsform når noen eier noe sammen. Sameiet definerer så regler, regulerer økonomi og andre aktiviteter rundt dette felles eierskapet. Med mindre sameiet ditt er et eierseksjonssameie (hvor dere eier en seksjonert del av en enhet) er det sameieloven som gjelder. Hvis dere har et eierseksjonssameie er det lov om eierseksjonser. som gjelder

Eksempler på sameier kan være:

 • Boligsameie (borettslag, leilighetssameie)
 • Bilsameie
 • Båtsameie
 • Bryggesameie
 • Garasjesameie
 • Hyttesameie

I hovedsak finnes det to ulike typer sameier: tingsrettslige sameier og eierseksjonssameier. I et tingsrettslig sameie eier du en ideell andel av et sameieobjekt. Et tingsrettslig stiftes ikke, men oppstår idet to eller flere eier noe sammen.

I et eierseksjonssameie eier du en del (seksjon) av sameiet. Seksjonsen består da av selve boligen, men kan også bestå av andre deler som for eksempel parkeringsplass og bod. I Brønnøysund kan du kun registrere et eierseksjonssameie hvis sameiet er seksjonert.

Etter eierseksjonsloven har du har full enerett til din seksjon i tillegg til det som tilhører den seksjonen. I mange sameier finnes det også andre rom som eies av alle seksjonseierne i fellesskap. Dette kan være heis, hage, vaskerom, trappeoppgang og liknende Dette kalles gjerne fellesområder. Det vil være smart å sette seg inn i hva som du eier og har råderett over alene, og hva som du eier sammen med andre.

Siden man i et sameie er med medeier sammen med flere andre, kommer det også oftere en del utfordringer som man ikke møter på hvis eier alene. Dette kan være uoverstemmelser over økonomi, vedlikehold, hvem som skal vaske i trappeoppgangen, om skal man kjøpe inn et air-condition til hele bygget eller hvem som kan bruke vaskerommet og når.

Disse utfordringene kan man enkelt unngå hvis man har organisert sameiet på en god måte fra begynnelsen.

Hvorfor stifte et sameie?

Hvis sameiet ditt er et eierseksjonssameie med mindre enn ni seksjoner er det ingen plikt til å registrere dere i hverken enhetsregisteret eller foretaksregisteret.

Det er likevel noen grunner til at dere likevel bør gjøre det.

Hovedgrunnen til å stifte et sameie er at det gir dere et organisasjonsnummer, som igjen gjør at dere kan opprette en bankkonto på sameiet. På den måten får dere flyttet økonomien ut av private hender, og inn i mer formelle og ordnede former.

Hvis dere har tanker om å søke om noen tilskudd fra kommunen, til eksempelvis en lekeplass, er det også en forutsetning at dere har et organisasjonsnummer i de fleste tilfellene. 

Sameievedtekter: grunnlaget for god drift av sameiet.

Det viktigste når man skal organisere et sameie er å velge inn et godt styre og lage gode regler. Disse kalles vedtekter. Dette gjøres gjerne når sameiet blir stiftet, og siden på årsmøtene i sameiene. Styret er de som sørger for at den daglige driften og vedlikeholdet i sameiet går som normalt, og da er det viktig at de har et godt fundament å drive på.

For at et styre og sameie skal ha dette, er det viktig med gode vedtekter, regler og rutiner slik at alle i sameie kan være med, forstå hva som trengs og sammen trekke i riktig retning. Gjør man dette vil det være med på å sikre at både sameiet og de som bor der trives.

Slik oppretter du et tingsrettslig sameie

Tingsrettslige sameier stiftes som nevnt ikke, men de kan fortsatt registreres i Brønnøysundregistrene. For å registrere det tingsrettslige sameie ditt må du sende inn noen opplysninger:

 • Dokumentasjon som viser at sameiet eksisterer. Dette kan være en avtale, et skjøte eller et testamentet. Dokumentasjonen må inneholde informasjon som betegner gjenstanden for sameiet, hvem som eier gjenstanden sammen, fordelingen av sameiet og hvilket ansvar eierne har.
 • Hvis dette sameiet skal ha et styre må du også legge ved en avtale eller vedtekter som viser at sameier skal ha et styre. Avtalen eller vedtektene må også beskrive hvordan styret velges og hvilken myndighet styret har. I tillegg må det legges ved en underskrevet protokoll fra sameiermøte som viser valget av styret.

Etableringen kan foregå i Brønnøysundregisterne, eller enkelt gjennom vår egen portal. Ta gjerne kontakt med oss her for en gjennomgang av hvordan du enkelt kan etablere sameiet ditt med SmartOrg.

Slik oppretter du et eierseksjonssameie

For å etablere et eierseksjonssameie må du tinglyse en seksjonsbegjæring. Det er altså viktig at det du skal seksjonere har blitt seksjonert. Når du etablerer dette sameiet trenger du følgende dokumentasjon:

 • Dokumentasjon som viser at sameiet er tinglyst. Det kan være en seksjonsbegjæring med tinglysingsstempel, en melding til tinglysing eller en utskrift gra grunnboken.
 • Vedtekter som i minste fall inneholder grunnbokbetegnelsen til eiendommen og opplysninger om hvor mange medlemmer styret skal ha. Hvis du oppretter sameiet gjennom SmartOrg genererer vi standardiserte vedtekter for deg.
 • En protokoll fra årsmøte som kan dokumentere valg av styret og eventuelt revisor. Hvis du stifter sameiet ditt gjennom SmartOrg gjør vi også denne prosessen svært enkel for deg.

Eierseksjonssameiet kan registreres gjennom Brønnøysundsregistrene. Dersom du ønsker en raskere, enklere og mer automatisert prosess for stiftelse og drift av sameiet må du gjerne ta kontakt med oss, så kan vi vise deg hvordan SmartOrg kan løse disse oppgavene for deg.

Sålenge dere ønsker å bruke plattformen vår det første året så er det er helt gratis å stifte sameiet ditt gjennom vår portal. Vi tar oss av alt det formelle knyttet til å opprette sameiet, og kan også fikse bankkonto for dere. Du kan lese mer om funksjonene som er i portalen her, eller stifte sameiet ditt her.