Har du en idé til en aktivitet eller et prosjekt som kunne tenke deg å gjennomføre?

I denne artikkelen skal vi vise deg ulike måter du kan starte en forening på, fortelle deg den beste måten å organisere seg på, og fortelle deg hvordan du kan starte foreningen på kun 5 minutter.

Først, la oss se på ulike måter å starte en forening på:

1. Samle en vennegjeng

Den enkleste måten å starte en forening på er å samle en gruppe venner og/eller kjente. Fordelen er at det er utrolig enkelt å komme i gang hvis du kjenner noen som har lyst til å ta del i samme aktivitet eller prosjekt som deg.

Ulempen er naturlig nok at det er vanskelig å utvide, eller nå mennesker som du ikke allerede har i kjennskapskretsen. For å oppnå det må man ta i bruk andre virkemidler.

 

2. Etabler en Facebook-gruppe eller en Facebook-side.

Det å etablere en Facebook-gruppe for et prosjekt eller en aktivitet er nok en av de vanligste måtene å starte en forening på i dag.

Sosiale medier er skapt for å knytte mennesker med like interesser sammen, og gjør det dermed enkelt å samle mennesker rundt en felles aktivitet, organisering eller et prosjekt.

Facebook grupper er veldig populært fordi det er en rask og enkel måte å samle mennesker som ønsker å få til noe sammen. Alle kan opprette en gruppe, invitere venner og venners venner, få til et arrangement og dele informasjon i et greit og enkelt format.

Ulempen er at Facebook-grupper mangler mer strukturerte former som åpner dørene for viktige funksjoner for en forening. Slik funksjoner kan være en egen bank, eller mulighet for å søke om offentlige tilskudd.

Facebook har heller ingen gode ordninger for å holde medlemslister oppdatert, eller føre kontroll over økonomien hvis du for eksempel har medlemskontigent eller enkle utgifter.

Dette er grunner til at Facebook-grupper alene ikke er godt egnet for å organisere foreningen din.

 

3. Registrer foreningen i Brønnøysundregisterene

En tredje måte er å registrere foreningen formelt i Brønnøysund.

For å registrere en forening må man først ha et stiftelsesmøte med minimum to personer tilstede. Deretter må dere fylle ut en samordnet registermelding i Brønnøysund og legge ved referat fra stiftelsesmøtet og vedtekter.

Dette kan høres ut som en formell og tungvint prosess, men med SmartOrgs foreningsbygger tar det deg under fem minutter.

Vedtekter og stiftelsesprotokoll blir laget automatisk når dere fyller ut foreningsbyggeren, og vi håndterer resten av registreringen for dere og setter opp en portal med alle verktøy dere trenger for å drive forening.

En formalisering av foreningen, som en slik registrering fører til sammen med etablering  av Smartorg portal for administrasjon, drift og økonomi åpner en rekke dører for foreningen deres – uavhengig av om dere har 2 eller 2.000 medlemmer. La oss se litt mer på hva registrering av foreningen kan gjøre for dere:

 

5 grunner til å registrere en forening i Brønnøysund

1. Du kan opprette bankkonto og få Vipps til foreningen

Ved å registrere foreningen i Brønnøysund så får man et organisasjonsnummer. Dette organisasjonsnummeret er helt avgjørende for å opprette en egen bankkonto for foreningen og dermed også tilgang til Vipps til din forening. Bruker dere vår Smartorg portal bistår vi dere helt gratis med å registrere bankkonto og sette opp betalingsløsninger med kort, Vipps og E-faktura.

Med god formell struktur og godt system slipper man at en person plutselig sitter med eierskapet til felleskassa, og man får en tryggere og mer forsvarlig styring av økonomien.

 

2. Dere kan søke om offentlige midler

Med et organisasjonsnummer og en egen bankkonto får dere også mulighet til å søke om støtte og tilskudd fra kommuner, legater, stiftelser og andre støtteordninger. Hvis du for eksempel driver en barne- og ungdomsforening, musikkforening eller teatergruppe er Frifond en glimrende støtteordning som kan hjelpe dere med å organisere aktiviteter.

Med SmartOrg får du også god hjelp til å vite hvilke ordninger som passer for dere, og hvordan dere kan søke om midler.

 

3. Du kan bli med i Frivillighetsregisteret.

Formålet med frivillighetsregisteret er å gjøre samhandling mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter enklere.

Hvis du driver med frivillig arbeid (altså ikke for fortjeneste) kan du bli med i frivillighetsregisteret.

Deltakelse er frivillig, men det gir deg noen fordeler.

Som del av frivillighetsregisteret blir du også en del av Grasrotandelen, som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en bestemt andel av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon – for eksempel din forening.

Du må også være med i frivillighetsregisteret for å få momskompensasjon, det vil si at dere får tilbake penger for moms dere har betalt ved kjøp av varer og tjenester. Det kan bety mye for økonomien hvis man kjøper inn ting som datamaskiner, kamera, fotballmål eller andre nødvendige ting til foreningen.

Deltakelse i frivillighetsregisteret er også bra hvis du ønsker å øke medlemstallet til din forening. Du kan nemlig aktivt rekruttere nye medlemmer gjennom frivillig.no

Som endel av stiftelsen og registrering i Brønnøysundregisterene vil vi i SmartOrg bistå dere med registrering i frivillighetsregisteret.

 

4. Du får en mer strukturert forening

Sett bort ifra alle mulighetene som offentlige midler kan skape, er trolig den beste grunnen til å registrere foreningen sin at man sikrer en struktur for foreningen sin. Dere får på plass et styre og vedtekter (regler) som gjør at foreningen står på et sterkere grunnlag enn hva den ville gjort om det kun var en gruppe venner, eller organisert gjennom en Facebook-gruppe.

Foreningen blir også iboende mer demokratisk da det er vedtekter som styrer hvem som velges til leder, og hva som skal til for å avslutte foreningen. Dere er heller ikke avhengige av en kommersiell tredjepart for å opprettholde foreningen deres, og blir mindre sårbare som for eksempel at Facebook hadde stengt ned gruppen deres.

Med vedtekter får man et klart sett med regler over hva formålet til organisasjonen er, hvem som skal styre organisasjonen og hvordan og med hvilket formål organisasjonen skal arbeide.

 

5. Du sikrer kontinuitet i foreningen din

Vedtekter og struktur sikrer også at foreningen din kan fortsette, også når du og/eller andre ildsjeler gir seg.

På den måten kan en idé eller et engasjement som dere har i dag fortsette å vare, også etter at dere får andre prioriteringer.

Slik starter du foreningen din.

Som du ser er det en rekke argumenter for å registrere og strukturere foreningen din. Det trenger heller ikke være så komplisert som du kanskje trodde.

Med SmartOrg oppretter du en forening på under fem minutter.

Slik gjør du det:

  1. Kom enkelt i gang med SmartOrg sin Foreningsbygger her.
  2. Velg din type forening og om dere er eksisterende (har orginasjonsnummer) eller vil stifte (ønsker organisasjonsnummer)
  3. Fyll ut skjemaet (5-10 minutter)
  4. Signer på stiftelse av av foreningen via SMS

Og vipps så har du etablert en ny forening.

Plattformen vår fikser resten av det formelle i Brønnøysund og sikrer videre strukturert og enklere drift.

Skjermbilde fra foreningsportalen. Lag ny forening. Skjermbilde fra foreningsportalen. Første steg i å lage ny forening Skjermbilde fra foreningsportalen. Siste steg i å lage ny forening

 

Neste steg

Når foreningen er ferdig opprettet vil vi sende inn formelle stiftelsespapirer til Brønnøyssund som dere signerer i Altinn og  dere får et organisasjonsnummer (kan ta 1 til 2 uker). For dette arbeidet tar vi et lite stiftelsesgebyr. Når organisasjonsnummer er på plass hjelper vi dere også med å etablere bankkonto, betalingsløsninger og få en fornuftig struktur på foreningen til å starte med.

Dere har også tilgang til SmartOrg og alle funksjonene i plattformen i en periode uten noen forpliktelser. Når prøveperioden er over kan dere velge å fortsette med SmartOrg, eller bruke andre styreverktøy for å forenkle foreningsarbeidet deres.

Du kan lese mer om alle funksjonene i SmartOrgs foreningsplattform her.