Bygder i Norge trues med fraflytting og død. Det kan være lett å gi opp, miste lysten på å skape, samt engasjere seg. I de fleste bygder er det likevel heldigvis ildsjeler som vil bygge bygd og ikke bygge ned. Når disse får litt spillerom kan det heldigvis utvikle seg til noe positivt. Det er Vestresand og omegn grendelag et godt eksempel på! Frode Hallingbye er leder av Vestresand og omegn grendelag. Han er en av ildsjelene som står på og bygger bygd.

Gode verktøy er viktig for å drive et bra grendalag. Ikke minst et godt medlemssystem for å kommunisere og drive økonomien enklere, men også andre løsninger som kan samle folk, informere dem og gi tilbud til andre utenfor, sier Frode.
I vårt tilfelle her på 68 grader nord, helt ute ved havet i Lofoten, er f.eks. en nettside helt essensielt å ha. Der legger vi ut informasjon om alt som skjer, samt all info om vårt lokale grendehus som kan brukes til bryllup, fest, konserter, konfirmasjoner, vår egen festival om sommeren.

Frode Hallingbye

Det har vært rapportert om en nedgang i frivillighet siden pandemien i 2020, men i grendelaget har de ikke merket noe til dette. Selv brukte de tiden under nedstegningen godt.

Under pandemien ble vi selvsagt mer asosiale, men det hadde også sine fordeler ved at vi fikk pusset opp grendehuset i en periode det ikke var i bruk, så alt i alt en positiv sak vi har tjent på! Vi merker neppe så mye av pandemien ellers mtp engasjement, her tror jeg det er ganske likt som før.

Hva er det som får ildsjeler som Frode til å bruke så mye av sin tid på bidra til felleskapet?

Personlig får jeg mest ut av det å engasjere meg om jeg merker at andre også blir med. Men man må ha respekt for at ikke alle kan bidra. På den andre siden bør alle være relativt fornøyd med at det fortsatt er noen som tar i et tak, og vi skal ikke glemme at selv om det er mange seniorer i vår bygd så har de også bidratt stort opp gjennom årene, sier Frode Hallingbye.

Å se at våre naboer, eller de som bare har feriehus her, støtter bygda i form av den årlige kontingenten er særdeles oppløftende. Men å hente inn en slik kontingent har alltid vært litt kronglete. Tidligere ble det lagt giroer i postkassene, men ikke så mange betalte. Ikke fordi de ikke vil, men fordi det fort glemmes i en travel hverdag. Vi fant det ultimate medlemssystemet for foreninger av vår type, SmartOrg. Etter at vi tok i bruk SmartOrg har vi mer enn tredoblet antallet betalende medlemmer! Nå var det enkelt å «hinte frempå» at kontingenten ikke var betalt og for hver gang økte det litt mer. Det er lettere å bygge bygd når vi har stabil økonomi.

På Vestresands nettside kan du lese mer om deres arbeid.

https://www.vestresand.no/

Ble du interessert i SmartOrg? Du kan teste oss gratis og uforpliktende i 1 måned!