Sameie Siri får et hus opp av telefonen. Det illustrerer hvor enkelt det er å styre sameiet fra mobilen.

Våre

Verdier

I SmartOrg jobber vi for at våre medlemmer skal lykkes med å gjøre noe sammen.

Engasjert

👨👩👧‍👦
Vi føler et eierskap til våre medlemmers målsetninger, og opplever suksess når de lykkes.

Bærekraftig

🏡
Vi lever for gode lokalsamfunn. For oss er det grunnleggende å hjelpe frivilligheten skape gode initiativ der folk bor.

Demokratisk

🤝
Vår portal skal være transparente og tilgjengelige med medlemmet i fokus. Vi skal lage en tydelig, lettforståelig og brukervennlig plattform med medlemsdrevet utvikling som sikrer fokus på samhandling og lagfølelse.

FNs Bærekraftsmål

I tillegg til våre kjerneverdier jobber vi for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg er laget for at mennesker i alle aldere enkelt skal komme sammen og jobbe mot et felles mål, skape  godt samhold og sosialt fellesskap gjennom aktivitet og deling. Gode menneskelige relasjoner og bærekraftige lokalsamfunn er avgjørende for en god helse og livskvalitet.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg gjør det enklere å ta på seg frivillige verv og å drive frivillighet. Vi ønsker å bidra til at flere kan ta aktiv del i foreningslivet og få nyttig erfaring som kan være avgjørende for å kvalifisere seg for lønnet arbeid og skape muligheter for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg vil bidra til å øke verdiskapingen i frivillig sektor ved å digitalisere og automatisere prosesser som stiftelse, styrearbeid, administrasjon, drift. Vi ønsker å overføre teknologi og arbeidsprosesser fra det profesjonelle bedriftsmarkedet til frivillige organisasjoner, sameier og velforeninger. 

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

En godt organisert velforening og økosystem for frivillighet, delingsøkonomi og aktivitet er med på å skape bærekraftige lokalsamfunn.  SmartOrg gjør både drift av frivillighet og samarbeid mellom aktører enklere og gir lavere terskel for å gi innspill i viktige saker og deltagelse i utvikling av  nærmiljøet for alle.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg er designet for å sette opp  delingsøkonomiløsninger og skal gjøre det enklere å organisere kjøp- og deling av alt fra verktøy, biler, sykler båter til hus og hytter. Dermed bidrar vi til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og bedre ressursutnyttelse gjennom delingsordninger.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg gjør det mulig, enkelt og lettere  å organisere felles delingsøkonomiløsningerog aktiviteter i nærmiljøet som har et lavt karbonfotavtrykk. Vår virksomhet er klimanøytral og våre verktøy og tjenester skal bidra til effektivisering og mindre ressursbruk.  

Lurer du på noe?

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Legg dem igjen her

4 + 7 =

Våre

Verdier

I SmartOrg jobber vi for at våre medlemmer skal lykkes med å gjøre noe sammen.

Kompass

Engasjert

👨👩👧‍👦
Vi føler et eierskap til våre medlemmers målsetninger, og opplever suksess når de lykkes.

Bærekraftig

🏡
Vi lever for gode lokalsamfunn. For oss er det grunnleggende å hjelpe frivilligheten skape gode initiativ der folk bor.

Demokratisk

🤝
Vår portal skal være transparente og tilgjengelige med medlemmet i fokus. Vi skal lage en tydelig, lettforståelig og brukervennlig plattform med medlemsdrevet utvikling som sikrer fokus på samhandling og lagfølelse.

FNs Bærekraftsmål

I tillegg til våre kjerneverdier jobber vi for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg er laget for at mennesker i alle aldere enkelt skal komme sammen og jobbe mot et felles mål, skape  godt samhold og sosialt fellesskap gjennom aktivitet og deling. Gode menneskelige relasjoner og bærekraftige lokalsamfunn er avgjørende for en god helse og livskvalitet.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg gjør det enklere å ta på seg frivillige verv og å drive frivillighet. Vi ønsker å bidra til at flere kan ta aktiv del i foreningslivet og få nyttig erfaring som kan være avgjørende for å kvalifisere seg for lønnet arbeid og skape muligheter for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg vil bidra til å øke verdiskapingen i frivillig sektor ved å digitalisere og automatisere prosesser som stiftelse, styrearbeid, administrasjon, drift. Vi ønsker å overføre teknologi og arbeidsprosesser fra det profesjonelle bedriftsmarkedet til frivillige organisasjoner, sameier og velforeninger. 

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

En godt organisert velforening og økosystem for frivillighet, delingsøkonomi og aktivitet er med på å skape bærekraftige lokalsamfunn.  SmartOrg gjør både drift av frivillighet og samarbeid mellom aktører enklere og gir lavere terskel for å gi innspill i viktige saker og deltagelse i utvikling av  nærmiljøet for alle.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg er designet for å sette opp  delingsøkonomiløsninger og skal gjøre det enklere å organisere kjøp- og deling av alt fra verktøy, biler, sykler båter til hus og hytter. Dermed bidrar vi til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og bedre ressursutnyttelse gjennom delingsordninger.

Skjermbilde fra smartorg som viser budsjett fra felleskostnader.

SmartOrg gjør det mulig, enkelt og lettere  å organisere felles delingsøkonomiløsningerog aktiviteter i nærmiljøet som har et lavt karbonfotavtrykk. Vår virksomhet er klimanøytral og våre verktøy og tjenester skal bidra til effektivisering og mindre ressursbruk.  

Lurer du på noe?

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer? Legg dem igjen her

10 + 14 =