Ser du etter støtte til din forening?

Enten du er med i en barne- og ungdomsorganisasjon, driver med musikk eller teater, så er frifond en perfekt ordning for deg. Hvis dere etablerer foreningen deres i SmartOrg har dere alt dere trenger for å søke og rapportere på bruken av midlene.

Frifond er nemlig Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for aktiviteter som er av og for barn og unge.

Hva er frifond

Frifond er en ordning som ble opprettet av stortinget i 2000 for å gjøre det enklere å drive med frivillig aktivitet.

Frifond henter altså midler fra overskuddet til Norsk Tipping (tippemidlene) og deler det ut til prosjekt for barn og unge som de søker på.

Det er nesten bare kreativiteten som setter grenser for hva dere kan søke om. Det viktige er bare at aktiviteten skjer i nærheten av der du bor, at medlemmene i forenigen i stor grad er under 26 år og at man oppfyller de andre kravene som er i de tre ulike ordningene.

Frifond består av fire ordninger:

 • Frifond musikk
 • Frifond teater
 • Frifond barn og unge
 • Frifond organisasjon

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge er en utrolig god ordning for å skape lavterskel tilbud for barn og unge. Hele poenget med ordningen er å hjelpe dere gjøre noe gøy der dere bor.

Her er det bare kreativiteten som setter grenser for hva dere kan få støtte til. Enten det er en turnering i nærmiljøet, pizza til spillkvelden, bygge en skatepark eller spille inn en film.

Du kan få inntill 40 000 kroner i støtte til prosjektet ditt hvert år.

For å kunne få støtte er det noen krav dere må oppfylle:

 • Gruppen må være på minst tre personer.
 • 30% av de som deltar må være under 26 år. Voksne kan også søke for barn og unge, men det er viktig at prosjektet er med og for unge under 26 år.
 • Prosjektet må være basert på frivillig innsats.
 • Gruppen kan ikke få støtte om dere allerede får støtte fra Frifond Organisasjon

Frifond musikk

Frifond Musikk er en ordning for unge musikkspirer, og gir støtte til ting som utstyr, leie av studio, konserter og kurs.

Som et band kan dere få 6000 kroner i støtte. Er det en større gruppe kan dere få 10 000 kroner i støtte. Hvis dere skal arrangere en konsert eller et arrangement kan dere opp til 35 000 kroner i støtte.

For å kunne få støtte til frifond musikk er det noen krav dere må oppfylle:

 • 30% av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år
 • Gruppen som søker må være en demokratisk forening eller en gruppe
 • Aktiviteten må skje på eget hjemsted.

Eksempler på type foreninger som kan få støtte fra frifond musikk er band, kor og sanggrupper. Hvis du er i denne gruppen og trenger hjelp til å søke om frifondmidler kan du ta kontakt med Frifond direkte her, eller kontakte oss og se om vi kan hjelpe deg

Frifond teater

Frifond teater er en ordning for grupper som driver med ulike former for teateraktiviteter for barn og unge.

Som gruppe kan dere få inntill 40 000 kroner for å arrangere en forestilling, laiv, festival, sirkus og liknende. Hvis dere ønsker å sette opp et kurs for gruppen kan dere få inntil 10 000 kroner for det.

For å få støtte til frifond teater er det noen krav dere må oppfylle:

 • Gruppen må være på mer enn tre personer
 • 30% av de som deltar må være under 26 år.
 • Prosjektet må gjennomføres på frivilligbasis. Som hovedregel kan ingen derfor få betalt for det de gjør i prosjektet. (Her er det noen unntak)
 • Dere må ikke allerede få støtte fra Frifond Organisasjon

Frifond organisasjon

Hvis du representerer en landsdekkende forening for barn og unge kan du søke om midler fra frifond organisasjon.

For å kunne få støtte må man ha en organisasjon som har minst fem lokallag fordelt på to eller flere fylker. I tillegg må man ha flere enn 200 medlemmer. For organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag (for eksempel diagnoseorganisasjoner, etniske grupper, lokalt betingede organisasjoner o.l.) er det nok med to lokallag i to fylker og minst 100 medlemmer.

Hvis din forening ikke er stor nok for denne støtten gjør det ingenting. Da kan du heller søke om støtte fra Frifond barn og unge.

Slik søker du frifond midler

Det er både enkelt og raskt å søke om midler fra frifond. Alt du trenger å gjøre er å følge tre enkle steg.

 1. Lag et prosjekt

  Det aller første du må gjøre er å ha en ide om en aktivitet eller et prosjekt dere ønsker å gjennomføre. Frifond selv har en egen oversikt med prosjekter som de har støttet om dere trenger inspirasjon, men her er det bare å la kreativiteten flyte fritt.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe dere med å komme på noen gode idéer:

 • Hva skulle dere ønske at dere kunne gjøre hvis dere hadde penger til det?
 • Hvilke aktiviteter kan dere gjøre for at flere unge skal ha lyst til å være med i foreningen deres?
 • Hvilke aktiviteter kan dere gjøre for at flere unge skal være aktive i foreningen deres?

2. Se at du kvalifiserer for støtte.

Når dere har en idé om hva dere ønsker å gjøre må dere sjekke at dere kvalifiserer for støtte fra Frifond.

 • Har dere nok medlemmer under 26?
 • Er aktiviteten eller prosjektet for barn og unge?
 • Går pengene til drift? I såfall må dere gjøre endringer.

Her er det ogå greit å tenke på hvilken ordning du skal søke på:

 • Hvis dere er forening med mange medlemmer under 26 år er Frifond barn og unge perfekt
 • Hvis dere driver med teater er Frifond Teater riktig ordning
 • Hvis dere driver med kor, band og liknende er Frifond Musikk riktig
 • Hvis dere er et sentralledd av en forening som driver for barn og unge kan Frifond Organisasjon være riktig ordning.

3. Hent inn priser og lag et budsjett

Ok. Så dere har en ide, og dere vet at dere kvalifiserer for støtte. Nå må dere lage et budsjett. Hent inn så gode priser som mulig på det dere ønsker å gjøre, og så må dere lage et budsjett som viser de ulike tingene dere skal bruke penger på, og hvilke inntekter dere har.

I SmartOrg har vi laget en egen funksjon som hjelper dere med å lage et budsjett og holde oversikt over pengene som går til ulike prosjekter. Hvis dere vil prøve det kan dere gjøre det helt gratis ved å registrere foreningen deres her.

Litt lenger nede på denne siden gir vi deg også noen tips til ting som kan være lurt å ha med i budsjettet du skal lage.

4. Lag en organisasjonsprofil

Nå er du klar for å fylle ut søknaden.

Det første du må gjøre er å lage en organisasjonsprofil på stotteordninger.no

Vi har laget en enkel veileder som hjelper deg med å fylle ut profilen. Den finner du i dokumentarkivet inne i portalen når du bruker SmartOrg. Hvis dere ikke har SmartOrg allerede kan dere lage en bruker her og bruke det gratis i en hel måned.

5. Fyll ut den elektroniske søknaden.

Når du har laget organisasjonsprofil kan du fylle ut den elektroniske søknaden.

Her hjelper det at du har gjort de andre stegene først slik at søknaden går superfort.

Her har vi også laget en veileder som hjelper deg med å velge de riktige feltene i søknaden og forklarer hva de ulike tingene betyr. Den veilederen finner dere også inne i portalen, som du kan få gratis tilgang til i 30 dager her.

Når søknaden er levert må dere bare vente på svar fra Frifond.

4 tips til en god frifond søknad.

 1. Planlegg i god tid

  Det er alltid lurt å planlegge i god tid før du skal arrangere et arrangement. Du kan nemlig kun få støtte til prosjekter som skjer frem i tid, og søknaden skal behandles.

Vi anbefaler derfor at dere planlegger aktiviteter et halvt år frem i tid, og tenker på hvilke dere ønsker frifond støtte til. Fyll deretter ut søknadene og planlegg aktiviteten.

2. Lag et godt budsjett.

Budsjettet du lager trenger ikke være veldig omfattende. Søk bare om de pengene du trenger til budsjettet og sørg for at det går i balanse. Det betyr at du hverken tjener eller taper penger på prosjektet når det er ferdig.

Her er også noen tanker om poster dere kan ha i budsjettet deres:

 • Inntekter: Frifondstøtte, sponsor, salgsinntekter, offentlig støtte, kaféinntekter, deltakeravgift, billettinntekter, andre inntekter, egenkapital
 • Utgifter: Kjøp av utstyr, transport, rettigheter, scenografi, markedsføring, mat og drikke, andre utgifter, kostyme, kaféutgifter, leie av lokale, leie av utstyr.

Dere trenger ikke bruke alle disse postene. Bruk bare de som gir mening for det prosjektet som dere skal ha.

3. Dokumenter underveis.

Det er alltid lurt å dokumentere hva dere gjør underveis. På den måten blir rapportering enklere, og du forenkler jobben neste gang du skal søke.

Sørg for at du holder oversikt over hva ting koster, hvilke aktiviteter som fungerer, om noen av antakelsene dere gjorde slo feil, eller ble bekreftet.

Alt dette kan dere dokumentere i et dokumentarkiv som Google Drive eller Dropbox. Vi har også et eget dokumentarkiv i SmartOrg portalen, som gjør at dere får et mindre system å forholde dere til. Du kan prøve SmartOrg her om du vil.

4. Ha struktur i regnskapet.

Når prosjektet er ferdig må du huske å fylle ut og levere rapportskjemaet til Frifond. Det skal inneholde alle bilagene som dere har hatt, og må gjøres innen fristen som står i brevet dere får.

I SmartOrg har vi laget et eget system som gjør dette veldig enkelt for deg. Du kan sende bilag til en epostadresse eller laste opp egne utlegg. Hvis du merker de med den aktiviteten som du holder på meg fører du automatisk et godt strukturert regnskap, og sikrer at du kan levere en riktig rapport på en enkel måte.

Vi er også alltid klare til å hjelpe deg med å fylle ut rapporten slik at du gjør det riktig.

Planlegg en aktivitet i dag

Målet med denne artikkelen er å gjøre det enklere for deg å søke om støtte til et prosjekt eller en aktivitet som dere ønsker å gjennomføre.

Forhåpentligvis har vi lykkes med det.

Hvis du trenger mer hjelp, og ønsker å bruke et system som gjør både søknaden din, og det å drive en forening enklere kan du prøve SmartOrg gratis og helt uforpliktende i en måned. Bare registrer din forening her, og test det ut.