I en tid hvor bærekraft er viktigere enn noen gang, tar SmartOrg aktive skritt for å bli en ledende aktør innen bærekraftige løsninger for organisasjoner, foreninger og sameier. Vi gleder oss til presentere vår nye satsing på bærekraft, som ikke bare vil styrke vår egen virksomhet, men også hjelpe våre kunder med å ta miljøbevisste valg.

Slik jobber SmartOrg med Bærekraft

Redusert transport og økt fleksibilitet

SmartOrg har lenge praktisert hjemmekontor for ansatte som ønsker det, noe som har bidratt til å redusere behovet for daglig pendling. Dette er ikke bare gunstig for miljøet, men gir også våre medarbeidere en bedre balanse mellom arbeid og fritid. De som ønsker å jobbe på kontor, kan velge mellom å jobbe på hovedkontoret i Arendal, eller i et næringslokale i nærheten av hjemmet deres. Derfor har vi ansatte både i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Dette minimerer transportbehovet og reduserer dermed vårt totale karbonavtrykk.

Digitale møter – en effektiv og bærekraftig løsning

Vi benytter oss i hovedsak av digitale møter, både internt og med våre kunder. Dette tiltaket reduserer ikke bare reisekostnader og tidsbruk, men bidrar også til å redusere utslipp knyttet til transport. Ved å omfavne teknologi på denne måten, setter vi et eksempel på hvordan moderne virksomheter kan operere effektivt samtidig som de tar hensyn til miljøet. Det gjør oss også i stand til å ha kjappe og flere sonderinger med organisasjoner som vurderer å ta i bruk SmartOrg.

Bærekraftige løsninger i vår portal

SmartOrg-portalen tilbyr flere bærekraftige funksjoner som støtter delingsøkonomi og bidrar til å bygge sterke lokalsamfunn, i tråd med FNs bærekraftsmål 11. Våre verktøy gjør det enklere for organisasjoner å dele ressurser og koordinere aktiviteter på en måte som fremmer miljøvennlighet og samfunnsansvar. Ved å integrere bærekraftige praksiser i vårt produkt, hjelper vi våre kunder med å redusere sitt miljøavtrykk og fremme en mer bærekraftig fremtid. Fremover vil det komme flere løsninger i portalen som bidrar til bærekraft og bærekraftige organisasjoner.

En bransje i endring

Bærekraft har dessverre fått lite oppmerksomhet i medlemssystembransjen hittil, men SmartOrg ønsker å være en drivkraft for endring. Vi mener at alle selskaper har et ansvar for å ta bærekraft på alvor, og vi er stolte av å gå foran som et godt eksempel. Våre kunder kan være stolte av å bruke SmartOrg, vel vitende om at de støtter en bedrift som tar miljøansvar på alvor og arbeider aktivt for å fremme bærekraftige løsninger.

Fremtiden ser grønn ut

SmartOrg er forpliktet til å fortsette arbeidet med å forbedre våre bærekraftige løsninger for våre kunder. Vi vil samtidig fortsette å utforske nye måter å redusere vårt miljøavtrykk på, mens vi tilbyr innovative løsninger som hjelper våre kunder med å gjøre det samme. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid for alle.

Vi inviterer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å bli med på denne reisen mot en grønnere og mer bærekraftig verden. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

SmartOrg – bærekraft i fokus for en bedre fremtid!

Test SmartOrg for din forening eller sameie

Ledergruppa samlet foran bærekraftsmålene.