Sommeren og høsten 2020 har bydd på flere store oppturer for inkubatorbedriften SmartOrg. I løpet av den siste tiden har de fått på plass kommersialiseringstilskudd 2 og et risikolån fra Innovasjon Norge, fått på plass flere pilotkunder og går raskt mot lanseringen høsten 2020. I tillegg er de nå klare for å ansette en salgs- og markedssjef på fulltid. 

Basert på raske beregninger fra SmartOrg har nordmenn totalt over 10 millioner medlemskap i ulike foreninger og organisasjoner – noe som vil si at hver enkelt innbygger i snitt har 2 medlemskap hver. Gjengen bak SmartOrg har lang erfaring og engasjement med drift av frivillige foreninger og sameier. SmartOrg ønsker gjennom sin nye digitale plattform å forenkle driften og skape verdier for organisasjonslivet, nærmiljøet og frivilligheten. Selskapet skal utvikle tjenester og verktøy som er samfunnsnyttige og fremmer demokrati, inkludering og digital forenkling som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

«Målet var enkelt; Å utvikle en digital plattform, som gjør det enklere å etablere, og drive alle typer foreninger og sameier» sier forretningsutvikler og opprinnelig idehaver Eivind Halaas. Halaas har jobbet med frivillighet de siste 30 årene og har sett et tydelig behov for en slik løsning.

Les hele saken her