Er du valgt som foreldrerepresentant som skal administrere klassekasssen, aktiviteter, påmeldinger og økonomi ?
La oss være ærlig. Dette kan være både litt styr og litt stress, men noen må ta ansvar og fantastisk at du stiller opp. Et godt system løser mye av jobben. 

Med SmartOrg får dere et billig, intuitivt og sikkert system for å håndtere økonomien til klassen, og vi har også en enkel paraplyløsning som kan brukes for flere klasser, klassetrinn eller for hele skolen.

Enklere å holde oversikt på klassekassen

SmartOrg tilbyr et enkelt system for budsjett, regnskap og betaling, inkludert muligheten til å ha en egen bankkonto for klassen. Med vår økonomimodul kan du enkelt og uten regnskapskompetanse opprette budsjett, føre regnskap og holde oversikt over inntekter og utgifter.

Vipps og kort betaling

Ta imot betalinger fra foreldre med Vipps, bank eller kort. Hold oversikt over alle transaksjoner i et trygt og enkelt system. Med SmartOrgs innebygde betalingssystem kan du enkelt håndtere betalinger og følge opp eventuelle forsinkelser eller ubetalte beløp. Betalinger gjort med kort eller Vipps blir automatisk bokført.

Oversikt og styring

Med SmartOrg har du full kontroll over økonomien, enkelt totalregnskap og aktivitetsregnskap som gir oversikt over pengebruken og historikk over alle aktiviteter og transaksjoner.

Enklere kommunikasjon med foreldrene i klassen

I tillegg til økonomistyring tilbyr SmartOrg enkel kontaktregister og kommunikasjon med foreldre. De foreldre som ønsker å være aktive kan også logge inn SmartOrg-portalen der dere trygt kan dele felles informasjon, og oversikt over kommende arrangementer, påmeldinger og eventuelle betalingsfrister. Vår meldingsmodul gjør det enkelt å holde alle foreldre oppdatert og informert uansett om de logger seg på eller ikke.

Kontinuitet over flere skoleår

Vår løsning er designet for å kunne brukes over flere skoleår. Det er lett å bytte ut styret/foreldrerepreseanter. Enkelt å sette opp digitale møter, årshjul og fordele ansvar gjennom skoleåret.. I tillegg kan dere ha et dokumentbibliotek med felles dokumenter og ressurser, og lenke til andre verktøy som brukes i aktiviteter eller prosesser, og som gjør det enklere når nye foreldre skal overta.

Og hva koster det ?

For en typisk klasse på 30 elever vil SmartOrg koste 150,-kr per måned gitt at alle elever blir registret med en foresatt.
Sjekk vår priskalkulator her

Tips: Sjekk med skolen, fau eller foreldreutvalg om de kan dekke kostnadene for dere til et godt system!  Hvis dere skal bruke samme klassekasse over flere år lag et navn som tar hensyn til dette (Eks:  Deres skole – A klasse – 2017)

Kom i gang med SmartOrg i dag

Registrer din klasse med egen SmartOrg portal i dag og opplev en enklere måte å administrere klasse-kassen og aktiviteter på.

  1. Registrer deres klasse og få deres egen SmartOrg portal her med en gang:
    – Hvis dere har et organisasjonsnummer og/eller felles bankkonto allerede registrer dere som eksisterende forening her (1 mnd gratis prøvetid)
    – Hvis dere ønsker stiftelse med nytt organisasjonsnummer og bankkonto, bestill SmartOrg med stiftelse i Brønnøysundregisteret her (3 mnd gratis bruk av SmartOrg)
  2. Logg inn og konfigurer innstillinger etter deres behov.
  3. Registrere eller Inviter foreldre til  SmartOrg-portalen.
  4. Ta kontakt med support@smartorg.no for å få bistand til oppsett eller et kort demo møte.
  5. Administrer klassekassen enkelt og trygt med SmartOrg!

Ta kontakt med oss på kontakt@smartorg.no om dere har spørsmål og lykke til med Klassekassen!

Styremedlem i en forening eller et sameie? Les mer om hvorfor dere bør ha et styreverktøy og viktige funksjoner en styreportal bør inneholde.

SmartOrg for flere klasser, klassetrinn eller hele skolen ? 

Ønsker dere SmartOrg til hele trinnet eller hele skolen ?

Book et gratis møte med oss så viser vi dere hvordan SmartOrg portalen fungerer i praksis og hvordan løsningen kan settes opp til å dekke flere klasser eller hele skolen i samme portal løsning og gir dere et samlet skreddersydd tilbud.