SmartOrg eksisterer for at det skal være enklere å engasjere seg i foreninger og organisasjoner. Vi ønsker å ha en digital løsning som letter arbeidet for styremedlemmene i foreningene, slik at de får mer tid til det de faktisk vil drive med. Foreningens arbeid, ikke de manuelle driftsoppgavene.

I et samfunn som preges av kaos og mistillit finner jeg ro i yoga. Samtidig gir det meg en god følelse å gjøre noe meningsfullt. Jeg har det bedre selv dersom jeg kan være til nytte for andre. Fellesskapet gir meg glede. Jeg treffer mange mennesker med ulik bakgrunn og motivasjon, men som brenner for samme sak. Frivillighet gir meg energi og glede.

Sølvi M. Tonning,
Styremedlem og økonomiansvarlig
Iyengar Yoga Foreningen i Norge

Sølvi M. Tonning, Styremedlem og økonomiansvarlig Iyengar Yoga Foreningen i Norge

Sølvi er styremedlem og økonomiansvarlig i Iyengar Yoga Foreningen i Norge, som bruker SmartOrg sitt administrasjonsverktøy. Iyengar Yoga Foreningen Norge (IYFNO) er en ideell forening, og et landsdekkende organ for Iyengar-yogalærere og elever i Norge. IYFNO ble stiftet i 2020, og begynte sitt virke 1. januar 2021. Foreningen er tilknyttet Iyengar-familiens yoga-institutt i Pune, India (Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI)), og følger deres retningslinjer for yogaundervisning, lærerutdanning og godtgjørelser.

Iyengar-yoga har utviklet seg til å bli en av de mest populære yogaformene siden den ble introdusert av Bellur Krishnamachar Sudararaja (B.K.S) Iyengar på midten av 1900-tallet.

Iyengar-yoga er en form for Hatha yoga, der det er stort fokus på nøyaktighet og presisjon i stillingene. Iyengar yoga er en tilgjengelig yogaform som kan utøves av alle, uavhengig av alder, kjønn, religion, og helse. Noe av Iyengar Yogas særegenheter er hjelpemidler som klosser, belter, stoler, og tepper, som hjelper utøveren på veien til å utføre stillingene korrekt. I tillegg til nøyaktighet og på presisjon, legges det stor vekt på sekvensering. Dette betyr en logisk og gjennomprøvd oppbygging av rekkefølgen av stillingene, også kjent som sekvensen av asanas.

Frem til og med 2020 var Iyengar-yogalærere og elever i Norge medlemmer i den svenske søster-foreningen på grunn av få Iyengar-yogalærere og andre ressurser til å drive en egen forening. Da en likevel bestemte seg for å opprette en egen forening i Norge, var en av forutsetningene at administrasjon og styrearbeid skulle være så effektivt og enkelt som mulig. I dag har vi 34 sertifiserte Iyengar-yogalærere i Norge og ca. 100 medlemmer.

Mennesker som står på hodet - en yogastilling

Noen medlemmer i aksjon.

Frivillig arbeid er en viktig del av yogaens filosofi. Det å praktisere yoga bidrar til selvutvikling og bevissthet, men også til å hjelpe andre og bidra til samfunnet. Iyengar yoga og B.K.S Iyengars arbeid viser at det å praktisere yoga ikke bare handler om å forbedre sin egen helse, men også å gi noe tilbake til samfunnet.

«Dette er også min motivasjon til å delta i frivillig arbeid. Jeg har fått tildelt noen verdifulle lodd i livet, og ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Jeg har vært opptatt å ta verv der jeg kan bruke min kompetanse samtidig som jeg jobber med saker som jeg brenner for. Stress knyttet til arbeidsliv og sosiale medier utfordrer vår fysiske og mentale helse, og jeg har tro på at kunnskap og forebyggende tiltak kan gi livsglede og gode liv. Derfor har jeg takket ja til å være styremedlem i Kreftforeningen i Norge og i Iyengar Yoga Foreningen i Norge», sier Sølvi M. Tonning.

Vervene i de to foreningene er veldig ulike. Kreftforeningen har over 200 ansatte og en profesjonell administrasjon som forbereder gode styresaker, mens i Iyengar Yoga Foreningen i Norge er styret administrasjonen som gjennomfører alle foreningens oppgaver. Valg av system for administrasjon av foreningen var derfor en av de første beslutningene styret tok etter opprettelsen av foreningen.

Vi valgte SmartOrg som system fordi det hadde et enkelt brukergrensesnitt, lave kostnader og hadde den fleksibiliteten vi hadde behov for. I implementeringsperioden hadde vi tett dialog med utviklerne av systemet og våre innspill til forbedring/endring ble ivaretatt.

Her er to medlemmer i en yoga-bevegelse.

Jeg er økonomiansvarlig og har ansvar for å sikre at medlemmene betaler kontingent. Systemet tilrettelegger for enkel betaling av kontingent og utsending av purringer til de som ikke betaler innen fristen. Foreningen arrangerer også helgekurs i yoga, enten online eller fysisk, og avholder eksamen for å sertifisere nye Iyengar-yogalærere. SmartOrg har et enkelt system for påmelding og betaling av kurs. På samme måte har systemet handlekurv-funksjon for varer og gir god oversikt over gjenværende varebeholdning.

Foreningen er ikke regnskapspliktig i henhold til lov, men i henhold til vedtektene skal foreningen avgi regnskap og en uavhengig person skal kontrollere regnskapet. De har valgt å benytte kontantprinsippet, og kan avslutte regnskapet i begynnelsen av januar hvert år. Foreningen mener at SmartOrg sine funksjoner for regnskapsavslutning og elektronisk signering av styret og uavhengig kontrollperson gjør prosessen veldig enkel.

Iyengar Yoga Foreningen i Norge har stor glede av flere andre funksjoner i SmartOrg. Styret ønsker å sikre at dokumentasjon er lagret systematisk slik at det skal være enkelt for andre å overta.

Vi tenker at vervene er midlertidige, men foreningen skal leve lenge. Derfor sendes innkalling til alle styremøter gjennom systemet og deretter skrives referat i møtene basert på utsendt agenda. Det samme gjelder årsmøtet, der vi i tillegg benytter elektronisk signering av protokollen.

Dersom styret i Iyengar Yoga Foreningen skulle startet på nytt ville de sannsynligvis gjort det samme: Etablert prosedyrer og struktur på medlemsregister, kontingent og økonomi så tidlig som mulig. Samt lagre dokumentasjon strukturert i systemet slik at det er enkelt å finne frem for de som etter hvert skal overta vervene.

 
Yoga is like music: the rhythm of the body, the melody of the mind,
and the harmony of the soul create the symphony of life.”
  B.K.S Iyengar

 

 

Ble du interessert i SmartOrg? Du kan teste oss gratis og uforpliktende i 1 måned!