Gründer og siviløkonom Eivind Halaas har gjennom 35 år hatt stort engasjement og innehatt nærmest alle typer verv innen idrett, velforeninger og annen frivillighet.  Til tross for lang erfaring støtte han alltid på de samme utfordringene rundt det å starte opp og drive foreningene på en enkel, åpen, demokratisk, sikker og effektiv måte.

Dette måtte kunne gjøres bedre, – og trangen til å lage et ryddig og enkelt strømlinjeformet verktøy med der alt blir samlet og løst på et sted ble påtrengende. Ideen om SmartOrg kom i 2015. Da fikk han med seg Geir Arntzen Andrew som har lang erfaring med web- og digitalutvikling og de startet SmartOrg AS – Smarte Organisasjonsløsninger.

Målet var enkelt; Å utvikle en digital plattform, som gjør det enklere å etablere, og drive alle typer foreninger og sameier.

Visjonen har vært å lage en portal som er så komplett, brukervennlig og altomfattende at foreninger og styrer kan sette inn ressursene på kjerneaktivitet, mens SmartOrg fikser det administrative. Vårt mantra er at «ingen som bruker SmartOrg-portalen skal måtte vegre seg fra å ta på seg et verv eller administrative oppgaver». Å sitte i et styre eller påta seg frivillige verv, skal være gøy og motiverende, ikke frustrerende og masete.

Vi har derfor utviklet en tjeneste for dere som ønsker å bruker mer av tiden deres på det som betyr noe. Tradisjonelle administrative roller og prosesser er enten gjort overflødig eller kraftig forenklet. Alle funksjoner forbedres og videreutvikles kontinuerlig, basert på tilbakemeldinger fra kunder og brukere. 

Vi har deg som har påtatt deg et verv på fritiden i fokus, og har laget en plattform hvor du ikke behøver fagkunnskap om lover, vedtekter, bankintegrasjon, regnskap, revisjon eller styreerfaring. Hos oss er det nok med sunn fornuft og engasjement for din forening eller sameie.