SmartOrgs medlemssystem er laget for å vokse med foreningene. Vårt system frigjør administrasjonstid, noe som gir styret mer tid til aktivitet. Samtidig som våre løsninger med innmeldingsskjema og gode medlemslister gjør det enkelt å få flere medlemmer.
Hos SmartOrg betaler du per medlem, så mindre når du er liten og litt mer når du er større. Din forening kan vokse med SmartOrg.

Jeg mener at det er viktig å skjønne at frivillig arbeid ikke trenger å bety at man bruker så mye tid eller at man får et press på seg for å gjøre ting. I Foreningen Mot Psykisk Vold legger vi opp til at alle får bidra med det de er best på og det er ingenting som haster. Alle får være ansvarlig for prosjekter de ønsker å drive og som de virkelig brenner for. Det gjør at alle får mestringsfølelse og arbeidet blir ikke en byrde, men en glede. Vi har det gøy sammen og jeg tror dette er grunnen til at vi allerede etter bare ett års drift har over 50 aktive medlemmer over hele landet. Totalt er vi nesten 500 betalende medlemmer!

Elisabeth Hatlem
Styreleder Forening Mot Psykisk Vold

 

Bilde av Elisabeth Hatlem, styreleder foreningen mot psykisk vold

Elisabeth Hatlem, Styreleder Foreningen Mot Psykisk Vold

Elisabeth er styreleder og medstifter av Foreningen Mot Psykisk Vold. Foreningen jobber for å bevisstgjøre samfunnet om psykisk vold, som er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som nedvurderer, krenker, skader, truer og kontrollerer andre (Kilde: psykisk-vold.no)

Foreningen Mot Psykisk Vold er både en forening der medlemmer får et felleskap der alle kan forstå hverandre, samt en forening som driver politisk påvirkning. De har allerede etter ett år oppnådd veldig mye. Blant annet holdt innspill på Stortinget, levert flere høringssvar og greid å få økt fokus på psykisk vold i samfunnet!

Om hvorfor Elisabeth bruker mye tid på å engasjere seg i foreningen, svarer hun:

Det at jeg legger min fritid på Foreningen Mot Psykisk Vold gjør at jeg føler at jeg virkelig får gjort noe meningsfullt med den tiden jeg ikke har med mine barn. Jeg har selv opplevd psykisk vold og i ettertid synes jeg det er utrolig at jeg ikke skjønte hva jeg opplevde tidligere. Det skulle ha tatt meg kortere tid å få et godt liv igjen etter at jeg brøt ut dersom jeg hadde skjønt hva jeg sto i og om jeg hadde blitt møtt med forståelse fra hjelpeapparatet. De siste årene har jeg skjønt at de fleste sliter med det samme som jeg gjorde, både å forstå hva de hadde opplevd, samt at andre ikke kunne forstå. Psykisk vold er like alvorlig som annen vold, men det er likevel mye vanskeligere å forstå.

Logo foreningen mot psykisk vold

Logoen til foreningen.

Foreningen har bare holdt på i ett år, men har allerede fått mange medlemmer. De har som mål å bli 1000 medlemmer i 2024, og de er på god vei dit! Medlemsveksten er viktig for foreningen fordi det gir de solid tyngde i dialogen med politikere og andre offentlig ansatte. Det viser hvor viktig det er med økt fokus på psykisk vold og hvor viktig det arbeidet Foreningen Mot Psykisk Vold gjør er!

De visste fra de startet opp at de ønsket seg rask vekst. Samtidig at de ville bruke minimalt med tid på administrasjon. Derfor var det viktig å ha et system som skulle gjøre arbeidet så enkelt som mulig for foreningen. Samtidig var det viktig for dem at de skulle få hjelp dersom de hadde spørsmål.

Jeg sendte derfor en henvendelse til noen ulike leverandører og jeg opplevde at jeg fikk raskest og best respons hos SmartOrg. Nå har vi brukt SmartOrg i ett år og er skikkelig fornøyd med supporten vi har fått. For oss gjør SmartOrg arbeidet mye lettere.
En gang hadde vi et support-ærende for et nytt medlem der det var krise en kveld. SmartOrg greide å løse det samme kveld! Jeg hadde aldri ventet support utenfor arbeidstid. Det var skikkelig imponerende og gjorde at vårt nye medlem fikk en skikkelig god opplevelse.

Elisabeth Hatlem, Styreleder

På spørsmål om det er en spesiell funksjon i SmartOrg hun vil trekke frem, så sier Elisabeth at årsrapporten var overraskende enkel å bruke! For de som er ukjent med SmartOrgs foreningsportal kan vi avsløre at basert på dataene som ligger inne om foreningens aktivitet det siste året, så foreslår systemet en årsberetning for foreningen.

Har du spesielle råd til andre organisasjoner som vil gjøre som dere, Elisabeth?

Det er uvurderlig å ha et godt system slik at man slipper å kaste bort tid på administrasjon. SmartOrg er unikt fordi de virkelig bryr seg om sine kunder og gir ekstraordinær support.

Vold er vold, spindelvev-illustrasjon

 

 

Ble du interessert i SmartOrg? Du kan teste oss gratis og uforpliktende i 1 måned!