De aller fleste har hørt om ordet velforening, og mange kunne nok kjenne igjen velformann Kopperud fra NRK serien «Side om side», men hva er egentlig en velforening? Det finnes faktisk over 250 år med historie om velforeninger i Norge, og regnes som en av eldste frivillige foreningene som fortsatt eksisterer her til lands. Så tidlig som i 1771 ble Det Nyttige Selskap stiftet med mottoet «Til medborgernes sande vel», og hadde som formål å hjelpe Bergen by og dens innbyggere. Mye har endret seg med tiden, men fortsatt er velforeninger en viktig del av lokalsamfunnene, og bidrar til at lokalsamfunnene utvikler seg og at innbyggerne trives.

Det finnes i dag ingen klar og offisiell definisjon på hva en velforening egentlig er. Vi ser at det er så mangt som kaller seg et vel uten egentlig å være det, og det er på den annen side mange organisasjoner som heter noe annet, men som virker som en velforening. Disse kan kalle seg for grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg og veilag. Det viktigste er at disse organisasjonene jobber for å bedre sitt lokalområde og felleskap.

Så hvem kan starte en velforening? Det er i de fleste områder helt fritt å starte en velforening, og det er gjerne noen ildsjeler som drar det i gang, men det kan hende i nyere boligfelt at det faktisk er pålagt. Men igjen, hvorfor starte en velforening?  En velforening er en god organisasjonsform som jobber sammen for å få løst felles oppgaver i nabolaget. Det kan være mye man ønsker annerledes i sitt nærmiljø. Særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til.

Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø og lokalsamfunn. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når man arbeider sammen, og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger. Velforeningen kan også være med på at nabolaget blir mer attraktivt for familier eller personer på leting etter et sted å bo. Ved å tilrettelegge for lekeplasser, samlingsområder, turstier og lignende  kan man være med å skape et levende og attraktivt sted å bo.