SmartOrg skal gjøre det enklere å drive forening, uavhengig av hva slags forening du driver og alder og digital forståelse på de som er medlemmer. Derfor har vi laget et system som skal være enkelt å bruke både for unge voksne og for besteforeldregenerasjonen. Når administrasjonsoppgavene går fortere med SmartOrg, får styremedlemmene mer tid til foreningens formål.

 

Jeg liker å bidra til å ivareta historiske verdier i en veldig aktiv organisasjon med mange flotte foredragsholdere og meningsfylt arbeid for å ivareta hvordan hverdagen var spesielt for gårdsbruk som min familie var en del av i eldre dager.

Tomm-Harald Andersen
Kasserer i Skoger og Konnerud Historielag

 

Tomm-Harald Andersen, portrettbilde

Tomm-Harald Andersen, Kasserer i Skoger og Konnerud Historielag

Tomm-Harald er styremedlem og økonomiansvarlig i Skoger og Konnerud Historielag. Foreningen har som formål å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider og spre kunnskaper om fortiden i sitt virkeområde som hovedsakelig er Skoger og Konnerud. Dette søkes oppnådd ved å samle, registrere og restaurere minner av historisk interesse som knytter seg til nærings og kulturliv, gårder og boplasser.

Jeg mener det er viktig at ungdommen ikke bare ser hvordan det var i gamle dager på bilder og film, men også at de får ta og føle verktøy, landbruksredskap fra eldre tider, ser hvordan det ble dyrket mat og hva slags dyr, maskiner og hjelpemidler som var tilgjengelig før i tiden.

Tomm-Harald Andersen

Horgen Trevarefabrikk

Foreningen har tilgang på mange historiske bilder medlemmene kan ha nytte av.

Skoger og Konnerud historielag har akkurat åpnet en Bygdesamling som de håper skal bli en del av den Kulturelle skolesekken i Drammen Kommune. Da kan alle elever i løpet av perioden de går på skolen komme til historielaget og få utforsket og lært om historien til landbruket og gårdsdriften, ved å ta på og prøve dette i praksis. Her skal de dyrke grønnsaker, lage mat på takker, lage aktiviteter som var typiske i gamle dager.

Da er det veldig kjekt at historielaget bruker mye mindre tid på administrasjonsoppgaver, etter at de gikk over til SmartOrg. De skiftet medlemssystem i fjor fra et veldig manuelt og excelbasert system til SmartOrg og er veldig fornøyd med det.

SmartOrg har forbedret alle funksjoner og rapporter rett og slett! Utsendelser av medlemskontingent, innbetaling og registrering rett i systemet, purring med enkle rutiner, regnskapet er til enhver tid tilgjengelig for alle og ingen andre føringer eller forklaringer trengs før styremøter, alt er nærmest i sann tid. Invitasjoner og innbetaling til aktivitet fungerer helt topp. Vi bruker også SmartOrg til innkalling til styremøte og har alle referater der, historikk og lagring av all informasjon om aktiviteter og avtaler.

Tomm-Harald Andersen

Historisk bilde

Tomm-Harald har et tydelig råd til andre foreninger, både historielag og andre, som vil bruke mest mulig tid på foreningens formål, og ikke kjedelige driftsoppgaver.

Kjøp et mest mulig komplett system for det foreningen eller laget trenger, og som gjør regnskap, budsjett, møteinnkalling, referat, aktivitetsoppfølging til en lek.

 

 

Ble du interessert i SmartOrg? Du kan teste oss gratis og uforpliktende i 1 måned!