Vil du gjøre noe i nabolaget ditt?
Kanskje du vil bygge en lekeplass, organisere aktiviteter, eller gjøre noe hyggelig med naboene?

Da kan en velforening være midt i blinken.

I denne artikkelen skal vi fortelle deg hvorfor og hvordan du formelt kan starte en velforening i Brønnøysundregisteret. Vi gir deg også tips til ting som kan være nyttig å vite når du skal starte en velforening. Lenger nede i artikkelen forteller vi deg også hva en velforening er og hvilke oppgaver en velforening typisk løser.

La oss komme i gang!

Hvorfor bør dere starte en velforening?

Kort oppsummert er det ingen grunn til å ikke starte en velforening.

Selv om du bor i et nabolag som samarbeider godt er det mange grunner til at også dere bør registrere en velforening i brønnøysund.

Hovedgrunner for å starte en velforening er:

 1. Dere får et organisasjonsnummer som gjør at dere kan ha en bankkonto knyttet til velforeningen. Det gjør det enklere å holde økonomien separat og samle inn penger til gode tiltak i nabolaget. 
 2. Med organisasjonsnummer og bankkontonummer kan dere også opprette et eget vippsnummer for velforeningen. Det gjør det enklere for dere å spytte inn litt midler til velforeningen hvis dere skal ha noen gøye aktiviteter, gjødsle noen bedd eller plante noen blomster.
 3. Hvis velforeningen registreres i frivillighetsregisteret kan dere også registrere dere til grasrotandelen. For små velforeninger har det kanskje liten betydning, men noen kroner her og noen kroner der kan komme godt med i nabolaget. Spesielt når det hverken koster tid, innsats eller penger.
 4. Dere må være registrert i Brønnøysundregisteret for å kunne få støtte fra kommunen. Det fins en rekke midler som din velforening kan få støtte til , alt fra lekeplasser til kulturaktiviteter (vi har skrevet en hel artikkel om støtte til velforeninger her). Forutsetningen er at dere formelt har opprettet en velforening.
 5. Det er lettere å organisere dugnad og aktiviteter. Som en velforening har du gjerne en medlemsliste. Og med et system som SmartOrg kan du sende e-post og SMS til medlemmene rett fra systemet. Du kan også opprette styremøter og referat som gjør det enkelt for medlemmene å vite hva som skjer i velforeningen.

Nå som du vet hvorfor du bør opprette en velforening kan vi vise deg hvordan du oppretter en velforening.

Slik lager dere en velforening

For å starte en velforening må du fylle ut en søknad i Brønnøysundregisterene, og legge med en signert protokoll fra de som stifter velforeningen. Dere trenger også vedtekter for foreningen og et referat som viser valg av styremedlemmer.

Med SmartOrg blir alt dette løst for deg, og du kan etablere en velforening på fem minutter. Slik gjør du det:

 1. Gå til Smartog foreningsbygger og velg «registrer ny forening» og så «velforening».
 2. Fyll inn feltene i skjemaet
 3. Legg til navn og telefonnummer på de som skal stifte foreningen. Disse vil så få en SMS der de kan signere digitalt. Det må være minst to personer.
 4. Legg inn navn og epost og/eller telefonnummer på de som skal sitte i det første styret. Dette kan godt være de samme som stifterne.
 5. Fyll inn informasjon om foreningen og ønskede regler, vi bruker dette til å generere vedtekter for dere
 6. Send inn skjemaet og etabler Smartorg portal og administrator konto.

Vi fikser nå resten av prosessen, og kan også fikse bankkonto for dere om ønskelig.
Når bankkontoen er på plass kan vi også hjelpe dere med å registrere dere for grasrotandelen.

Noen tips når dere starter en velforening.

Du må gjerne starte prosessen allerede. Det gjør du her. Erfaringsmessig tar det en uke eller to for Brønnøysund å behandle søknaden om organisasjonsnummer.

I mellomtiden bør du gjøre følgende:

 1. Snakk med naboene. Hvis du ikke allerede har gjort det anbefaler vi at du snakker med naboene dine for å diskutere formålet og motivasjonen bak velforeningen deres. God informasjon tidlig sørger for at flere i nabolaget føler et eierskap til velforeningen og det blir lettere å få ting gjort.
 2. Bruk SmartOrg plattformen. Så snart dere har etablert en forening får du innlogging til portalen hvor du kan sette kontigent, sette opp møter og aktiviteter, sende ut meldinger til medlemmene og samle viktig informasjon i dokumentarkivet.
 3. Få medlemmer i velforeningen. Allerede fra første sekund kan naboene dine melde seg inn i velforeningen. Hvis du bruker SmartOrg plattformen får du en link til et registreringsskjema hvor de kan melde seg inn og betale den kontigenten dere har satt. Dere kan også aktivere gratismedlemmer om dere ønsker der. Hvis du vil sende et skriv i postkassen kan vi hjelpe deg med å lage en QR-kode som gjør det enkelt for folk å melde seg inn.
 4. Få medlemmene til å knytte grasrotandelen til velforeningen. På den måten får dere inntekter når noen av naboene spiller i norsk tipping. Vi hjelper dere såklart med dette når bankkontoen er på plass.
 5. Be naboene om innspill. Inviter til planleggingsmøter og be om innspill til aktiviteter og arrangementer. I vår portal kan du sende ut Epost og SMS fra systemet. Du kan også opprette egne møter med innkalling og referat, eller aktiviteter med og uten påmelding. Det viktige er å engasjere naboene som ønsker å gjøre noe sammen.
 6. Si ifra til kommunen. Mange kommuner har oversikt over velforeninger i kommunen. Så ta kontakt og start dialogen tidlig. På den måten kan dere være med på høringer som gjelder ditt nabolag, spille inn deres egne ideer, og enklere søke om midler til aktiviteter som dere trenger penger til.
 7. Ha et stiftelsesmøte. Hvis dere ønsker at hele nabolaget skal være med på stiftelsen av velforeningen kan dere kalle inn til stiftelsesmøte. Da kan dere sammen gå gjennom SmartOrg foreningsbyggeren, og i felleskap velge stiftere, styremedlemmer og justeringer i vedtektene. Hvis du vil lage et utkast først kan du registrere foreningen i SmartOrg portalen, og opprette et stiftelsesmøte i portalen. Du får da en mal til agenda, kan enkelt føre referat og få protokollen signert på sekunder. Alt dette hjelper vi dere selvfølgelig med.

Hva er en velforening?

En velforening er en tradisjonsrik organisasjonsform som hjelper lokalsamfunn til å gå sammen om å løse felles oppgaver i nabolaget.

Det spesielle med velforeninger er at de er knyttet opp til et geografisk område. Det kan være så lite som en gate, eller så stort som en bydel, eller en hel by. Velforeninger er derfor ikke knyttet til noe bestemt parti eller noen særinteresse. De er organisert for å ha sitt eget lokalsamfunn i fokus.

Det er ingen spesielle lover som gjelder hva en velforening er eller skal gjøre. Ofte er målet med velforeningene å gjøre noe sammen. Det kan være at dere ønsker å bli bedre kjent med naboene, og arrangere felles aktiviteter. Kanskje ønsker dere å gå sammen for å gjøre uteområdene finere. Kanskje dere vil gå sammen for å bygge en lekeplass, og gode oppvekst vilkår for barna.

Andre igjen går sammen for å skape endringer i lokalsamfunnet, og en velforening kan derfor være en viktig samarbeidspartner med kommunen. Nabolag som står sammen og leverer felles høringsuttalelser har ofte sterke påvirkningskraft enn én beboer alene.

Hva gjør en velforening?

Innholdet og strukturene på velforeningene kan derfor variere veldig. Det er ikke uvanlig med velforeninger som kun har 10-20 husstander. Det er heller ikke uvanlig med velforeninger som har flere hundre medlemmer. Nøkkelen til hvordan dere bør organisere dere avhenger av hva dere ønsker å gjøre, og hvor stort omfang dere ønsker.

Typiske oppgaver som en velforening håndterer er:

 • Organisere dugnader for nabolaget
 • Delta i høringsuttalelser og kommer med innspill til reguleringsplaner i kommunen
 • Bygge og vedlikeholde lekeplasser. For å få midler fra kommunen må man ha etablert en velforening (eller et sameie) og ha et organisasjonsnummer i Brønnøysund.
 • Bygge og vedlikeholde turstier
 • Organisere artige aktiviteter for nabolaget. Mange velforeninger organiserer for eksempel felles 17. mai feiringer, sommeravslutninger, påskeeggjakt, utekino og mye mer. Her er det bare kreativiteten som setter grenser for ting dere kan gjøre sammen.

Hvem kan starte en velforening?

Det er ingen krav i loven om hvem som kan lage en velforening. Så hvis du og noen naboer ønsker å etablere en velforening, er det bare å sette i gang.

Det eneste dere må tenke på er at velforeningen bør ha et geografisk nedslagsfelt.

I noen boligfelt – spesielt noen av de nyere boligfeltene, kan det være pålagt å opprette en velforening for å løse felles oppgaver. I de tilfellene er det gjerne også pliktig medlemskap i velforeningen. Hvorvidt det gjelder for ditt boligområde kan du se i skjøtet ditt.

Hva venter dere på? Etabler en velforening idag.

Jeg håper du har fått svar på de spørsmålene du hadde før du klikket inn på denne siden.

Poenget vi prøver å få frem med denne artikkelen er at det er super enkelt å starte en egen velforening, og at det er ingen grunn til å ikke ha det, så lenge dere er noen naboer som ønsker å gjøre noe for nabolaget deres.

Med SmartOrg får du etablert velforeningen på noen få minutter, og får i tillegg et praktisk verktøy som vil gjøre drift og administrasjonen av velforeningen enkelt.