En velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i nabolaget. Det kan være mye man ønsker annerledes i sitt nærmiljø. Særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til. Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når vi arbeider sammen. Og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger.

Flere undersøkelser finner mindre psykiske og fysiske helseproblemer i samfunn som er preget av gjensidig tillit, sosial støtte og samhold. Støtte fra familie, naboer, venner og bekjente i lokalsamfunnet er positivt i seg selv, og vil i tillegg virke som en buffer ved negative livshendelser. Sosiale møteplasser kan oppmuntre til at folk treffes og knytter kontakt. Det å legge til rette for slike møteplasser kan styrke sosiale nettverk, og dermed fremme helse og forebygge sykdom. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til opphold og sosial kontakt, kan øke følelsen av tilhørighet til nærmiljøet. Nettopp dette gjør velforeninger til en viktig del av dagens samfunn.

Det også viktig å tilrettelegge for at barn og unge skal trives i nærområde og nabolaget. Ved å lage egne lekeplasser, turstier eller veier hvor det er mindre trafikk kan barn få lov til å være barn. Mange tenker nok tilbake til sin egen barndom, hvor det å klatre i trær, hoppe paradis, sparke fotball på løkka eller gå på oppdagelses ferd ga mange gode opplevelser. Nå viser også nyere forskning at denne måten å leke på faktisk er det som gir mest tilbake til barna både i glede men også i personlig utvikling.

Hvis velforeningen greier å tilrettelegge for lekeplasser, møteplasser og et godt nabolag, sikrer de seg at innbyggerne vil trives. Dette vil være med på å øke den sosiale tilhørigheten i nabolaget som igjen mest sannsynlig vil øke ønsket om å bli boende på samme sted, som igjen vil øke stabiliteten i nabolaget. Et stabilt og anerkjent nabolag vil igjen tiltrekke seg nye innbyggere som ønsker å bo der, og dermed vil nabolaget, velforeningen og lokalsamfunnet fortsettes å trives. Og på toppen her vil man muligens se at den dagen man skal selge boligen sin, så har verdien økt en god del.

Så hvorfor velge SmartOrg til deres velforening?

1. SmartOrg gjør økonomistyringen lett, med et eget system spesialtilpasset for velforeninger!

2.SmartOrg gjør kommunikasjonen ut til medlemmene av velet enkelt og oversiktlig!

3. SmartOrg heier på velforeningene og alt det gode de gjør, og har derfor et styreverktøy som gjør at dere kan fokusere på det som er viktig!