Å skulle sitte i et styre for et sameie kan by på sine utfordringer, og spesielt hvis det er et større sameie. Plutselig sitter man med et ansvar over en felles eiendom som man eier sammen med de andre, og det kan til tider både være skremmende og utfordrende. Men hva gjør da egentlig et styre?

Styre skal i første omgang sørge for at drift og vedlikehold av sameiet holder et akseptabelt nivå. Drift i et boligsameie med 6 seksjoner kan innebære å kreve inn fellesutgifter, føre regnskap, betale regninger fortløpende, holde kontakt med det offentlige og naboer. I vedlikehold kan det innebære å plante planter, få lagt ny asfalt eller sørge for at trappeoppgangen blir vasket. Selve styret i sameiet blir valgt på årsmøte hvor alle eierne er til stedet, og det er som regel 3 styremedlemmer hvor en er leder. Dette variere allikevel ofte, ettersom noen sameier er større en andre og har det behov for et større styre.

Styrets arbeidsplass er et styremøte som blir innkalt, og her kan det være smart å ha noe i vedtektene som sier hvor ofte det skal skje. Noen er kansje litt for glade i å kalle inn til styremøter, mens andre ikke gjør det i det hele tatt. På styremøtene er som regel styreleder også møteleder, men man kan gi det ansvar til noen andre. En smart regel er at det føres protokoll eller referat fra styremøtene, slik at både styre og andre beboere kan se og huske hva som er blitt diskutert. Noen viktige ting å få med da er

·       Tid og sted for møtet

·       Hvem som var til stede

·       Hvem som var møteleder

·       Hvilke saker som ble behandlet

·       Hvilke vedtak som ble truffet

·       Hvem som eventuelt stemte mot vedtaket

Alt dette kan SmartOrg sitt styreverktøy hjelpe til med. Vi har egne moduler laget for både aktivitet og møter. I aktivitets modulen kan styre lage egne prosjekter og føre regnskap direkte i de slik at man slipper å måtte ha egne dokumenter på dette. I møte modulen vår kan man skrive referat direkte inn, slik at det ligger der klart til neste gang man har behov for det. Det er også mulig for styremedlemmene å signere møtereferatet digitalt.

I tillegg har SmartOrg egne verktøy for økonomi, kommunikasjon, produkter og mye mer! Så bli en SmartOrg kunde i dag!