Det kan være mye å tenke på når man skal drive en velforening, men en av de kansje største utfordringene er å finne midler til aktivteter og prosjekter som velet vil gjennomføre. Heldigvis finnes det noen måter å få tak i midler på.

Det er et mylder av tilskudd som gis til frivilligheten hvert år. Giverne kan blant annet være fra institusjoner, stiftelser, kommune, stat, og privatpersoner.Det finnes intet komplett og samlet register over tilskuddsordninger som er aktuelle for frivillige foreninger, og da heller ikke for velforeninger. Men det finnes allikevel en god del tilskuddsordninger som er enklere å finne fram til.

Den enkelte kommune har lokale tilskuddsordninger til frivillige tiltak. De får blant annet overført midler fra fylkeskommune og stat øremerket allmennyttige formål.Eksempler på hva en kan søke støtte til er; lekeplass, nærmiljøanlegg, opparbeidelse av friareal, turstier, nærmiljø arrangement, istandsetting av naturminner, bygdebok, turkart. Det er viktig å ha i mente hva dere søker tilskudd til. Ofte an det være at dere finner mulighet for støtte selv om det ikke står direkte under nærmiljøarbeid, men under idrett, kultur og lignende?

En annen måte en velforening kan få tak i midler på er gjennom kontingent. Dette er ikke like populært blant alle, men hvis beboerne i nabolaget ser hva pengene går til ,betaler de fleste. Et problem mange velforeninger allikevel møter på her å ha god oversikt over husstander i velet, og hvem som bor hvor. Dette kan fort gjøre det vanskelig å sende ut kontingenten. Vi i SmartOrg er klare over disse problemstillingene og har derfor laget en medlemsmodul som gjør at man enkelt kan sende ut en innmeldings lenke, hvor man enkelt får en oversikt over medlemmer og kontaktinfo. Man kan også sende ut kontingent direkte fra plattformen over enten SMS eller E-post, samt se hvem som har betalt.

Hvis du vil se mer om hva SmartOrg sitt styreverktøy kan hjelp ditt vel med kan du gå inn her www.smartorg.no/forening og lese mer. Hvis du vil se mer over hvor velet kan søke om tilskudsordninger så har Vellenes fellesorganisasjon en god oversikt her https://www.velnett.no/drift/tilskuddsordninger/