Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for aktiviteter og barn og unge, eller for de som organiserer noe i til denne gruppen. Frifond gjør det mulig for personer å drive med de har mest lyst til der de bor. Frifond er en statelig støtteordning har som formål å gjøre det enklere og drive demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnene rundt om i Norge. Midlene som Frifond deler ut kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Så hvem er det som kan søke av Frifond lurer du kanskje på?

Frifond har noen få retningslinjer for hvem som kan søke støtte, og det første er at man må minst være 3 personer som skal gjennomføre en aktivitet eller et prosjekt. Det andre er minst 1/3 av de som skal delta på gjennomføre aktiviteten eller prosjektet er under 26 år. Frifond har også et krav om at aktiviteten eller prosjektet er basert på frivillig arbeid, som vil si at man ikke kan få lønn for den jobben man gjør. Det kan heller ikke være i sammenheng med en skole oppgave eller prosjekt.

Så hvorfor da søke Frifond? Frifond er en av de enkleste og minst byråkratiske støtteordningen man kan forholde seg til, og hvis man har en god og klar idé over hva man ønsker å gjennomføre er Frifond rett sted å søke. Hvis dere ønsker å vite mer om hva Frifond støtter og hvordan man kan søke så kan du gå inn her på www.frifond.no og lese mer om det gode arbeidet de gjør.

Men alt dette blir også lettere og enklere med søknad og økonomi hvis dere først stifter en forening