Flere og flere foreninger går over til å bruke verktøy som gir mindre administrasjon. Med gode verktøy kan du spare tid som du kan bruke til det foreningen faktisk skal drive med, samtidig som du kan åpne opp for at medlemmene kan se alt eller deler av aktiviteten til foreningen.

Vi velger åpenhet. Hos oss får alle medlemmene full innsikt i foreningens styre, aktivitet og økonomi. Vi vil jo at våre medlemmer skal engasjere seg, og nå kan de medlemmene som vil, se hva vi holder på med i styret, sier Anne Klepsland Simonsen.

Anne Klepsland Simonsen (Foto: Mona Hauglid)

Hun er styreleder i Foreningen for selektiv mutisme, som bruker SmartOrg sitt administrasjonsverktøy. Selektiv mutisme er en tilstand hvor et barn unngår å prate i noen sosiale situasjoner, selv om barnet kan å prate, og kan forstås som en slags fobi mot å snakke. Foreningen for selektiv mutisme jobber for at ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene. Foreningen ble startet opp i 2006, men lå brakk i en periode. Men nytt styre har revitalisert arbeidet igjen fra 2018.

Medlemmene synes det er veldig kjekt med et foreldrenettverk hvor man kan møtes jevnlig for å dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Foreningen for selektiv mutisme har over 350 medlemmer og opplever at pågangen fra fortvilte familier er stor. De baserer sin drift på frivillig arbeid og medlemskontingent, og da ønsker de ikke å bruke unødvendig mye tid på administrasjon. De vil heller bruke sin tid på at berørte av selektiv mutisme skal få hjelp og føle seg mindre alene.

Tidligere hadde vi Excel-ark og brukte spesielt lang tid på økonomi. Den økonomirapporten til årsmøtet kunne vi sitte kjempelenge med, men med SmartOrg er et en ny verden. Til og med utlegg går kjapt, sier Anne.

Foreningen har rukket å gjøre mye. De arrangerer fagdager for skole og barnehage, og har egne fagdager for familiene. Opplysningsarbeid om diagnosen er noe av deres kjernearbeid, og de har bidratt på NRK Super-episoden om selektiv mutisme.

I NRK Super-episoden ser vi at Leonora øver seg på å prate. Her spør hun en butikkmedarbeider om prisen på en vare.

Hva bør du som voksen gjøre hvis du møter et barn med selektiv mutisme?

Fortell historier i stedet for å spørre en hel del. Finn på aktiviteter der man ikke trenger å prate. Dersom barnet sitter og ser film når dere møtes, sett deg ved siden av og se sammen med barnet. Eller ta frem en bok og si at nå skal jeg lese for deg. Å spille bildelotto går også utmerket uten å prate, avslutter Anne Klepstad Simonsen.

Du kan lese mer om Foreningen for selektiv mutisme her på deres flotte nettside.

Foreningen har også flere brosjyrer som kan være nyttige for alle:

Ble du interessert i SmartOrg?
Du kan teste systemet vårt uforpliktende nå (30 dagers gratis prøvetid)